Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  2
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Đóng góp của luận văn 4
  5. Cấu trúc luận văn 5
  CHƯƠNG 1 . 6
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN . 6
  VỀ QUY HOẠCH CÁN BỘ . 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài . 6
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước . 8
  1.1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 12
  1.2. Cơ sở lý luận về quy hoạch đội ngũ cán bộ . 14
  1.2.1. Bản chất quy hoạch cán bộ 14
  1.2.2. Vai trò của quy hoạch cán bộ 17
  1.2.3. Tiêu chí đánh giá quy hoạch cán bộ 19
  1.2.4. Nội dung quy hoạch cán bộ . 23
  1.2.5. Quy trình về quy hoạch cán bộ 24
  CHƯƠNG 2 . 27
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Phương pháp luận 27
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 27
  2.2.1. Phương pháp phân tích 27 3
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp . 28
  2.2.3. Phương pháp so sánh . 29
  2.2.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu . 30
  2.3. Các bước thực hiện và thu thập số liệu 30
  2.4. Các công cụ được sử dụng . 31
  CHƯƠNG 3 . 32
  THỰC TRẠNG QUY HOẠCH CÁN BỘ NGÀNH HẢI QUAN . 32
  GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 32
  3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch cán bộ ngành Hải quan . 32
  3.1.1. Đặc điểm và tình hình phát triển của ngành Hải quan thời gian qua 32
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngành Hải quan 34
  3.1.3. Biên chế của ngành Hải quan 35
  3.1.4. Đặc điểm của đội ngũ công chức trong quy hoa ̣ch của ngành HQ . 36
  3.1.5. Ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 38
  3.2. Thực trạng quy hoạch đội ngũ CBCC Hải quan hiện nay 40
  3.2.1. Thực trạng về nội dung quy hoạch 40
  3.2.2. Thực trạng về quy trình quy hoạch ngành Hải quan . 57
  3.3. Đánh giá chung về công tác quy hoạch CBCC ngành Hải quan thời gian qua
  . 64
  3.3.1. Ưu điểm . 64
  3.3.2. Hạn chế 67
  3.4.3. Những bài học kinh nghiệm 69
  CHƯƠNG 4 . 72
  QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QHCB NGÀNH HẢI QUAN
  TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 . 72
  4.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến quy hoạch cán bộ ngành Hải quan . 72
  4.1.1. Bối cảnh quốc tế 72
  4.1.2. Bối cảnh trong nước . 73
  4.2. Mục tiêu, phương hướng quy hoạch cán bộ ngành Hải quan giai đoạn 2015 –
  2020, tầm nhìn đến năm 2030 . 75
  4.2.1. Mục tiêu quy hoạch cán bộ ngành Hải quan . 75 4.2.2. Phương hướng quy hoạch cán bộ ngành Hải quan giai đoạn 2015 – 2020,
  tầm nhìn đến năm 2030 77
  4.3. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch cán bộ ngành Hải quan . 79
  4.3.1. Đổi mới công tác đánh giá đội ngũ cán bộ trong quy hoạch ngành Hải
  quan 79
  4.3.2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ công chức ngành Hải
  quan 81
  4.3.3. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trong quy
  hoạch 83
  4.3.4. Phát huy tính tự giác trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện toàn diện của đội
  ngũ cán bộ công chức ngành Hải quan 85
  4.3.5. Đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác bố trí, sử dụng; luân
  chuyển, quản lý đội ngũ công chức trong quy hoạch ngành Hải quan 86
  4.5.6. Tăng cường việc xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý cho cán bộ, công
  chức Hải quan nói chung và công chức trong quy hoạch nói riêng 90
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95

  Xem Thêm: Quy hoạch cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status