Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý vốn vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý vốn vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC HÌNH
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
  LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN VAY ƯU ĐÃI 4
  1.1. Tổng quan nghiên cứu . 4
  1.2. Cơ sở lý thuyết về quản lý vốn vay ưu đãi hộ nghèo . 7
  1.2.1. Một số khái niệm liên quan . 7
  1.2.2. Đặc điểm của tín dụng ưu đãi . 8
  1.2.3. Vai trò của tín dụng ưu đãi 13
  1.3. Quản lý vốn vay ưu đãi hộ nghèo . 15
  1.3.1. Khái niệm vốn vay ưu đãi . 15
  1.3.2. Mục tiêu vốn vay ưu đãi 16
  1.3.3. Nội dung quản lý vốn vay ưu đãi 17
  1.4. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý vốn vayưu đãi hộ nghèo 28
  1.4.1. Xét về mặt kinh tế . 28
  1.4.2. Xét về mặt xã hội . 28
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn vay ưu đãi 29
  1.5.1. Huy động nguồn vốn vay ưu đãi . 29
  1.5.2. Quy định cho vay vốn ưu đãi 30
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THỰC TẾ NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Phương pháp thu thập số liệu 36
  2.1.1 Số liệu thứ cấp 36
  2.1.2 Số liệu sơ cấp . 36
  2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 37
  2.2.1 Phương pháp so sánh 37
  2.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 37
  2.2.3 Phương pháp thang đo 38
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN VAY ƯU ĐÃI HỘ
  NGHÈO TỪ NĂM 2011 ĐẾN HẾT NĂM 2013 . 39
  3.1 Đặc điểm cơ bản huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình . 39
  3.1.1 Vị trí địa lý và địa hình 39
  3.1.2 Thời tiết khí hậu . 39
  3.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Yên Khánh . 41
  3.2 Đặc điểm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Khánh . 43
  3.3 Kết quả cho vay ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội
  huyện Yên Khánh 46
  3.3.1 Về nguồn vốn . 46
  3.3.2 Về đầu tư tín dụng 48
  3.4 Thực trạng quản lý vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã
  hội huyện Yên Khánh . 52
  3.4.1 Thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn . 52
  3.4.2 Quản lý hoạt động cho vay . 55
  3.4.3 Tổ chức thực hiện cho vay, nghiệp vụ cho vay và kết quả cho vay của
  Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Khánh theo mục tiêu của các chương
  trình cho vay 66
  3.4.4 Tổ chức kiểm tra, giám sát và thu hồi nợ 69
  3.2.5 Tình hình nợ quá hạn và xử lý nợ quá hạn . 72
  3.5 Đánh giá chung về quản lý vốn vay ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng
  Chính sách xã hội huyện Yên Khánh 78 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ VỐN VAY ƯU
  ĐÃI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
  HUYỆN YÊN KHÁNH . 80
  4.1 Mục tiêu của huyện Yên Khánh trong công tác giảm nghèo giai
  đoạn 2015-2020 . 80
  4.2 Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Ngân hàng chính sách xã
  hội huyện Yên Khánh giai đoạn 2015-2020 80
  4.3 Giải pháp quản lý có hiệu quả vốn vay ưu đãi hộ nghèo của
  NHCSXH huyện Yên Khánh 80
  4.4 Kiến nghị 88
  4.4.1. Đối với Nhà nước 88
  4.4.2. Đối với lãnh đạo huyện Yên Khánh 88
  4.4.3. Đối với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 89
  4.4.4. Đối với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện . 89
  4.4.5. Đối với các tổ chức nhận ủy thác 89
  4.4.6. Định hướng đối với Ngân hàng CSXH huyện Yên Khánh . 89
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC . 94

  Xem Thêm: Quản lý vốn vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status