Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai

  MỤC LỤC
  ------

  Trang

  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Tóm tắt luận văn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ
  Lời mở đầu . 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG . 4
  1.1. Các khái niệm về Marketing . 4
  1.1.1. Khái niệm Marketing truyền thống 4
  1.1.2. Khái niệm Marketing hiện đại 4
  1.1.3. Khái niệm Marketing dịch vụ . 5
  1.1.4. Khái niệm Marketing ngân hàng 5
  1.2. Vai trò của Marketing ngân hàng 7
  1.2.1. Marketing tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt
  động kinh doanh ngân hàng . 7
  1.2.2. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động củangân hàng với
  thị trường . 8
  1.2.3. Markting góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng .8
  1.3. Các thành phần cơ bản của Marketing Mix .9
  1.3.1. Sản phẩm . 9
  1.3.2. Giá . 10
  1.3.3. Phân phối . 10
  1.3.4. Xúc tiến . 11 1.3.5. Con người 13
  1.3.6. Quy trình 14
  1.3.7. Cơ sở vật chất 14
  1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của ngân hàng . 14
  1.4.1. Các yếu tố bên trong . 14
  1.4.1.1. Yếu tố chất lượng sản phẩm 15
  1.4.1.2. Yếu tố nguồn nhân lực . 15
  1.4.1.3. Trình độ công nghệ 15
  1.4.1.4. Năng lực tài chính 16
  1.4.1.5. Chiến lược kinh doanh . 16
  1.4.1.6. Nghiên cứu và phát triển . 16
  1.4.1.7. Uy tín của ngân hàng . 16
  1.4.2. Các yếu tố bên ngoài . 16
  1.4.2.1. Vi mô . 16
  1.4.2.2. Vĩ mô . 20
  1.5. Vai trò của ngân hàng thương mại trong việc phát triển kinh tế xã
  hội 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 24
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 25
  2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đồng Nai . 25
  2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh
  Đồng Nai 25
  2.1.2. Sản phẩm dịch vụ chính của ACB-Đồng Nai 25
  2.1.3. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của ACB-Đồng Nai . 26
  2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh ACB-Đồng Nai qua các năm 31
  2.2. Thực trạng hoạt động Marketing của ACB –Đồng Nai 37
  2.2.1. Nhận thức của ACB – Đồng Nai về Marketing 37
  2.2.2. Thực trạng hoạt động Marketing Mix của ACB –CN Đồng Nai 38 2.2.2.1. Sản phẩm 38
  2.2.2.2. Giá cả . 41
  2.2.2.3. Phân phối 44
  2.2.2.4. Truyền thông và xúc tiến 46
  2.2.2.5. Con người . 48
  2.2.2.6. Quy trình nghiệp vụ . 50
  2.2.2.7. Cơ sở vật chất . 51
  2.3. Những tác động của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing
  của ACB – Đồng Nai 56
  2.3.1. Những yếu tố bên trong . 56
  2.3.1.1. Chất lượng sản phẩm 56
  2.3.1.2. Nguồn nhân lực 57
  2.3.1.3. Công nghệ và hệ thống thông tin . 57
  2.3.1.4. Tài chính . 58
  2.3.1.5. Chiến lược kinh doanh . 58
  2.3.1.6. Nghiên cứu và phát triển 58
  2.3.1.7. Uy tín của Ngân hàng . 59
  2.3.2. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) . 59
  2.3.3. Những yếu tố bên ngoài 61
  2.3.3.1. Vi mô 61
  2.3.3.2. Vĩ mô 65
  2.3.4. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) . 70
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 72
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING
  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐỒNG
  NAI 73
  3.1. Mục tiêu của ACB – CN Đồng Nai đến 2020 73
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của ACB-Đồng
  Nai 74 3.2.1. Hình thành các giải pháp qua phân tích SWOT 75
  3.2.2. Lựa chọn các giải pháp chủ yếu 76
  3.2.2.1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển 76
  3.2.2.2. Thực hiện chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ 77
  3.2.2.3. Thực hiện chính sách giá . 80
  3.2.2.4. Thực hiện chính sách phân phối 82
  3.2.2.5. Thực hiện chính sách xúc tiến, truyền thông . 83
  3.2.2.6. Hoàn thiện quy trình, thủ tục giao dịch tại ngân hàng 85
  3.2.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 87
  3.2.2.8. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất 88
  3.3. Kiến nghị . 89
  3.3.1. Đối với các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai . 89
  3.3.2. Đối với NHNN Đồng Nai 89
  3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Á Châu . 90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 91
  KẾT LUẬN . 92
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status