Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2017

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2017

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
  VÀ CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH
  HÀNG . 4
  1.1 Dịch vụ công bảo hiểm xã hội .4
  1.1.1 Bảo hiểm xã hội 4
  1.1.2 Dịch vụ . 6
  1.1.3 Dịch vụ công BHXH . 7
  1.2 Tình hình BHXH trên thế giới và ở Việt Nam 10
  1.2.1 BHXH trên thế giới . 10
  1.2.2 BHXH ở Việt Nam 12
  1.3 Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 13
  1.3.1 Chất lượng dịch vụ 13
  1.3.2 Sự hài lòng của khách hàng 13
  1.3.2.1 Khái niệm sự hài lòng của khách hàng .13
  1.3.2.2 Phân loại sự hài lòng của khách hàng .15
  1.3.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng .16
  1.4 Các mô hình lý thuyết và đánh giá sự hài lòng của khách hàng 17
  1.4.1 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL . 17
  1.4.2 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI Model) .20
  1.4.2.1 Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) 20
  1.4.2.2 Một số mô hình chỉ số hài lòng khách hàng . .21
  1.5. Mô hình nghiên cứu đề suất và các giả thuyết .24
  1.5.1. Mô hình nghiên cứu đề suất .24
  1.5.2. Các giả thuyết nghiên cứu .25 1.6 Các thang đo .26
  1.6.1 Thang đo chất lượng dịch vụ . .26
  1.6.2 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng 27
  CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA
  KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI
  ĐỒNG NAI 29
  2.1 Tổng quan về hoạt động của Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Nai . .29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .29
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Tỉnh Đồng Nai. .30
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức BHXH Tỉnh Đồng Nai 32
  2.1.4 Mô hình hoạt động .32
  2.1.5 Kết quả thực hiện hoạt động BHXH của Tỉnh Đồng Nai qua các năm
  2009, 2010 và 2011 .34
  2.2 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch công BHXH trên địa
  bàn Tỉnh Đồng Nai 38
  2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 38
  2.2.1.1 Nghiên cứu định tính 38
  2.2.1.2 Nghiên cứu định lượng .38
  2.2.2 Quy trình khảo sát 39
  2.2.3 Thang đo 41
  2.2.4 Mẫu . . .44
  2.2.4.1 Kích thước mẫu 44
  2.2.4.2 Phương pháp chọn mẫu 44
  2.2.5 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .45
  2.2.6 Kiểm định mô hình đo lường .55
  2.2.6.1 Phân tích độ tin cậy của thang đo .55
  2.2.6.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .59
  2.2.6.3 Phân tích nhân tố khám phá(EFA)các biến độc lập trong mô
  hình .59
  2.2.6.4 Phân tích nhân tố khám phá(EFA)các biến phụ thuộc trong mô
  hình .62
  2.2.6.5 Phân tích tương quan và hồi quy 63 2.2.6.6. Kiểm định các giả thuyết 65
  2.3. Đánh giá thực trạng dịch vụ công của cơ quan BHXH từ phía khách
  hàng 71
  2.3.1 Đánh giá về mức độ thỏa mãn chung .72
  2.3.2 Đánh giá về sự tin cậy . .72
  2.3.3 Đánh giá về năng lực phục vụ 73
  2.3.4 Đánh giá về khả năng đáp ứng .74
  2.3.5 Đánh giá về khả năng tiếp cận 74
  2.3.6 Đánh giá về thông tin 75
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH
  HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH TẠI ĐỒNG NAI 78
  3.1 Định hướng phát triển của BHXH tỉnh Đồng Nai . 78
  3.2 Các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ
  BHXH tại Đồng Nai .79
  3.2.1 Giải pháp nâng cao mức độ tin cậy 79
  3.2.2 Giải pháp cải thiện năng lực phục vụ . 81
  3.2.2.1. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực .81
  3.2.2.2. Đồng bộ các quy trình, thủ tục, quy chế trong hoạt động BHXH.83
  3.2.3 Giải pháp cải thiện mức độ đáp ứng . 83
  3.2.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính
  sách BHXH .83
  3.2.3.2 Phát triển, mở rộng đối tượng BHXH các dịch vụ BHXH .84
  3.2.4 Giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận . 86
  3.2.5 Giải pháp cải thiện về thông tin 87
  3.3 Một số kiến nghị . 88
  3.3.1 Đối với Nhà Nước . 89
  3.3.2 Đối với BHXH Việt Nam . 91
  3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đồng Nai 93
  3.3.4 Đối với các cơ quan BHXH 93
  KẾT LUẬN 95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2017
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2017 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status