Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược phát triển trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược phát triển trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Phần mở đầu . 1
  Chương 1 : Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược của các trường Đại học . 4
  1.1 Khái niện chiến lược và hoạch định chiến lược 4
  1.1.1 Các khái niệm chiến lược . 4
  1.1.2 Hoạch định chiến lược . 6
  1.1.2.1 Khái niệm và bản chất . 6
  1.1.2.2 Qui trình hoạch định chiến lược 6
  1.2 Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược 8
  1.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài của các tổ chức . 8
  12.1.1 Tác động của môi trường vĩ mô 9
  1.2.1.2 Môi trường vi mô . 10
  1.2.2 Phân tích môi trường bên trong của các tổ chức 12
  1.2.2.1 Hoạt động marketing . 12
  1.2.2.2 Nguồn nhân lực 12
  1.2.2.3 Hoạt động đào tạo 13
  1.2.2.4 Nghiên cứu khoa học . 13
  1.2.2.5 Hệ thống thông tin . 13
  1.2.2.6 Tài chính kế toán 13
  1.2.2.7 Cơ sở vật chất 13
  1.2.2.8 Nghiên cứu và phát triển (R&D) . 13
  1.2.3 Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt . 14
  1.3 Các phương pháp đánh giá và lựa chọn chiến lược 14
  1.3.1 Khái quát 14
  1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài- EFE . 14
  1.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE . 15
  1.3.4 Ma trận SWOT (Strengths – Weaknesses – Opprtunitis – Threats) 15
  1.3.5 Ma trận QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix) 17
  1.4 Một số vấn đề trong quá trình xây dựng và quản lý chiến lược Giáo dục và
  Đào tạo . 17
  Kết luận chương 1 20 Chương 2 : Phân tích thực trạng và các yếu tố môi trường tác động đến Trường
  Đại học Lạc Hồng 21
  2.1 Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Lạc Hồng 21
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Lạc Hồng . 21
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ trường Đại học Lạc Hồng . 22
  2.1.2.1 Chức năng 22
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 23
  2.1.3 Về tổ chức bộ máy quản lý . 23
  2.1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng . 25
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các khoa . 27
  2.1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ các trung tâm 27
  2.1.4 Ngành nghề đào tạo và vi mô đào tạo 28
  2.2 Thực trạng hoạt động của trường Đại học Lạc Hồng . 30
  2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 30
  2.2.1.1 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế 30
  2.2.1.2 Các yếu tố chính trị, luật pháp . 31
  2.2.1.3 Các yếu tố kinh tế 33
  2.2.1.4 Môi trường công nghệ . 34
  2.2.1.5 Các yếu tố về văn hoá, xã hội 36
  2.2.2 Phân tích môi trường ngành . 36
  2.2.2.1 Khách hàng (phụ huynh và sinh viên) . 36
  2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 37
  2.2.2.3 Các nhóm áp lực 40
  2.2.2.4 Rào cản xâm nhập ngành . 41
  2.2.2.5 Xác định các cơ hội và mối đe dọa 41
  2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài- EFE 41
  2.3. Phân tích các môi trường bên trong của trường ĐHLH . 43
  2.3.1. Hoạt động marketing . 43
  2.3.2. Hoạt động đào tạo 46
  2.3.3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 51
  2.3.4. Nguồn nhân lực 53
  2.3.5. Tài chính kế toán 58 2.3.6. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 59
  2.3.7. Công tác học viên – sinh viên 63
  2.3.8. Về Quan hệ quốc tế 64
  2.3.9. Hệ thống thông tin . 66
  2.3.10. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ của trường – IFE 68
  Kết luận chương 2 72
  Chương 3 : Hoạch định chiến lược Trường đại học Lạc Hồng đến năm 2020 73
  3.1 Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chung của trường ĐHLH . 73
  3.1.1 Sứ mạng của Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020 73
  3.1.2 Tầm nhìn 73
  3.1.3 Mục tiêu chung của trường ĐHLH đến năm 2020 73
  3.1.3.1 Mục tiêu tổng quát . 73
  3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể 73
  3.2 Hoạch định chiến lược trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020 74
  3.2.1 Hoạch định chiến lược thông qua ma trận SWOT . 75
  3.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM . 77
  3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020 84
  3.3.1 Đào tạo . 84
  3.3.1.1 Các chỉ tiêu chính 84
  3.3.1.2 Các giải pháp chủ yếu 85
  3.3.2 Nguồn nhân lực 86
  3.3.2.1 Các chỉ tiêu chính 86
  3.3.2.2 Các giải pháp chủ yếu . 86
  3.3.3 Cơ sở vật chất . 87
  3.3.3.1 Các chỉ tiêu chính 87
  3.3.3.2 Các giải pháp chủ yếu 87
  3.3.4 Tài chính . 88
  3.3.4.1 Các chỉ tiêu chính 88
  3.3.4.2 Các giải pháp chủ yếu 88
  3.3.5 Giải pháp về công nghệ 89
  3.4 Một số kiến nghị . 89
  3.4.1 Kiến nghị với Bộ Giáo dục – Đào tạo 89 3.4.2 Kiến nghị đối với UBND tỉnh Đồng nai 89
  Kết luận chương 3 90
  Kết luận . 91

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược phát triển trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status