Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục viết tắt . i
  Danh mục cá c bảng . ii
  Danh mục cá c sơ đồ, biểu đồ . iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ
  VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 5
  1.1. Tổng quan cá c công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 5
  1.1.1 Nhóm đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý tài chính và kiểm soát
  thanh toán vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc nhà nước: 5
  1.1.2. Nhóm đề tài nghiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB của cả nước
  và của địa phương: . 6
  1.1.3 Kết luận chung. . 9
  1.2. Những vấn đề lý luận chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
  nguồn vốn ngân sá ch nhà nước. . 10
  1.2.1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước 10
  1.2.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . 17
  1.2.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước: 24
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
  ngân sách Nhà nước . 36
  1.3 Bài học kinh nghiệm về quản lý vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ ngân
  sá ch Nhà nước 43
  1.3.1. Thực tiễn công tác quản lý vốn đầu tư xây dưng cơ bản ở một số
  địa phương. . 43
  1.3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra. 48

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . 50
  2.1. Cá c phương phá p nghiên cứu được sử dụng: . 50
  2.1.1. Phương pháp luận: . 50
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu . 50
  2.1.3 Phương pháp xử lý số liệu. 52
  2.2. Địa điểm thực hiện nghiên cứu: 53
  2.3. Thời gian thực hiện nghiên cứu: . 53
  CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 54
  3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của
  tỉnh Hà Giang . 54
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 54
  3.1.2. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang 56
  3.1.3. Kết cấu hạ tầng 60
  3.1.4. Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 63
  3.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sá ch nhà nước
  của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013 65
  3.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư từ ngân sách
  nhà nước của tỉnh Hà Giang 65
  3.2.2. Quản lý quy hoạch mạng lưới đầu tư . 68
  3.2.3. Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư XDCB tại tỉnh Hà Giang 70
  3.2.4. Công tác cấp phát, tạm ứng, thanh, quyết toán vốn đầu tư XDCB. 79
  3.2.5. Công tác kiểm tra giám sát. . 86
  3.3. Đá nh giá chung về quản lý đầu tư XDCB từ NSNN tại tỉnh Hà Giang 87
  3.3.1. Kết quả đạt được 87
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 91

  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN
  LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC CỦA TỈNH HÀ GIANG 100
  4.1. Phương hướng hoàn thiện công tá c quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020. . 100
  4.1.1. Phương hướng phát triển đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. . 100
  4.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB. 103
  4.2. Một số giải phá p hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn
  ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020 . 104
  4.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ
  bản từ ngân sách nhà nước 104
  4.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy và cán bộ quản lý vốn đầu tư xây dựng
  cơ bản từ ngân sách nhà nước . 106
  4.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với vốn đầu tư xây
  dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước 108
  4.2.4. Đổi mới phương thức quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
  sách nhà nước theo đầu ra của các dự án . 110
  4.2.5. Đổi mới công tác lập và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ
  ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 111
  4.2.6. Giải pháp đẩy nhanh việc quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn
  thành . 113
  KẾT LUẬN . 114
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

  Xem Thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status