Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VỐN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI
  UBND QUẬN 11
  1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của cấp quận 11
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 11
  1.1.2. Đặc điểm của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . 12
  1.1.3. Phân loại vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước 13
  1.1.4. Vai trò của vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước 16
  1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN của UBND quận . 18
  1.2.1. Khái niệm của quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 18
  1.2.2. Đặc điểm của quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại UBND quận . 19
  1.2.3. Mục và tiêu chí đánh giá trong quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN
  của UBND quận . 20
  1.2.4. Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của quận . 22
  1.2.5. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN của UBND quận . 26
  1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp
  quận . 39
  1.3. Kinh nghiệm của một số UBND quận trong công tác quản lý vốn đầu tư
  XDCB từ NSNN 40
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
  nước cấp quận tại quận Thanh Xuân 40

  1.3.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
  nước cấp quận tại quận Cầu Giấy . 41
  1.3.3. Bài học về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp
  quận rút ra cho quận Hai Bà Trưng 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ
  BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG,
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43
  2.1. Tổng quan về kinh tế xã hội của quận Hai Bà Trưng có ảnh hưởng đến
  quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 43
  2.1.1. Đặc điểm về lịch sử hình thành và phát triển của UBND quận Hai
  Bà Trưng 43
  2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng 44
  2.2. Tình hình vốn đầu tư XDCB từ NSNN của quận Hai Bà Trưng giai đoạn
  2008-2012 46
  2.2.1. Nguồn vốn 46
  2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp quận . 47
  2.3. Tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN trên địa bàn
  quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2008-2012 51
  2.3.1. Khái quát hệ thống quản lý vốn đầu tư XDCB của quận Hai Bà
  Trưng, giai đoạn 2008 - 2012 51
  2.3.2. Phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại UBND quận Hai Bà
  Trưng . 53
  2.3.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
  trên địa bàn quận Hai Bà Trưng . 56
  2.4. Đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN trên
  địa bàn UBND quận Hai Bà Trưng . 70
  2.4.1. Đánh giá theo các tiêu chí . 70

  2.4.2. Điểm mạnh của quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
  NSNN của UBND quận Hai Bà Trưng 73
  2.4.3. Điểm yếu của quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
  NSNN của UBND quận Hai Bà Trưng 77
  2.4.4. Nguyên nhân 82
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN
  LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ
  NỘI 84
  3.1. Định hướng và hoàn thiện về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại
  UBND quận Hai Bà Trưng 84
  3.1.1. Định hướng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của UBND quận
  Hai Bà Trưng đến năm 2015 . 84
  3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách
  nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng . 85
  3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
  nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng 86
  3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch lập vốn đầu tư . 86
  3.2.2. Hoàn thiện kiểm soát công tác thanh toán vốn đầu tư 88
  3.2.3. Đẩy mạnh công tác quyết toán 89
  3.2.4. Nâng cao kiểm soát vốn đầu tư . 90
  3.2.5. Hoàn thiện các công tác khác trong quản lý vốn đầu tư . 91
  3.3. Các kiến nghị 97
  3.3.1. Kiến nghị với cơ quan trung ương về quản lý vốn đầu tư XDCB từ
  ngân sách nhà nước . 97
  3.3.2. Kiến nghị với cơ quan thành phố Hà Nội về quản lý vốn đầu tư
  XDCB từ ngân sách nhà nước . 99

  KẾT LUẬN . 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

  Xem Thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status