Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

  v
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  TÓM TẮT LUẬN VĂN . iii
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Đóng góp của luận văn 4
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
  THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỪ
  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ ngân sách Nhà
  nước . 8
  1.2.1. Khái niệm quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ NSNN . 8
  1.2.2. Đặc điểm của vốn đầu tư KHCN 10
  1.2.3. Sự cần thiết quản lý vốn đầu tư KHCN từ NSNN . 15
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ
  ngân sách Nhà nước 20
  1.2.5. Nội dung quản lý vốn đầu tư KHCN từ NSNN 25
  1.2.6. Hệ thống chỉ tiêu . 30
  1.3. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư KHCN ở một số nước và địa phương và một
  số bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội . 34
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư KHCN ở một số nước . 34
  1.3.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ ở địa phương . 40
  vi
  1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ cho
  thành phố Hà Nội. . 41
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 43
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 43
  2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu 43
  2.1.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin 44
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 46
  2.2.1. Địa điểm thực hiện nghiên cứu . 46
  2.2.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu 47
  2.3. Các công cụ, phương pháp phân tích số liệu, dữ liệu sơ cấp, thứ cấp 47
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG
  NGHỆ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 48
  3.1. Tình hình đầu tư khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội . 48
  3.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội 48
  3.1.2. Tình hình vốn đầu tư cho thành phố Hà Nội 53
  3.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư KHCN từ NSNN của Sở Khoa học và Công
  nghệ Thành phố Hà Nội . 55
  3.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong đầu tư KHCN từ vốn NSNN 55
  3.2.2. Các văn bản và các chính sách liên quan đến quản lý vốn đầu tư KHCN
  từ NSNN 57
  3.2.3. Tổ chức thực hiện đầu tư 58
  3.2.4. Giám sát, kiểm tra, thanh tra trong đầu tư KHCN . 63
  3.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý vốn đầu tư KHCN từ NSNN 64
  3.3.1. Những thành tựu đạt được 64
  3.3.2. Những hạn chế 66
  3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế . 67
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ KHOA HỌC
  CÔNG NGHỆ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 69
  4.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ
  từ ngân sách Nhà nước 69
  4.1.1. Quan điểm quản lý vốn đầu tư 69
  4.1.2. Mục tiêu đầu tư KHCN của Thành phố Hà Nội 71
  vii
  4.1.3. Định hướng quản lý vốn đầu tư phát triển KH&CN ở thành phố Hà Nội
  thời gian tới . 73
  4.2. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Khoa học và Công nghệ
  từ ngân sách Nhà nước ở Thành phố Hà Nội 75
  4.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch trong đầu tư khoa học công nghệ, xây
  dựng kế hoạch KHCN hàng năm 75
  4.2.2.Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước về đầu tư ở địa phương có chất
  lượng, khoa học, kịp thời và đồng bộ 79
  4.2.3. Tổ chức thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kịp thời và hiệu quả 82
  4.2.4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác quản lý các dự án đầu
  tư nghiên cứu khoa học . 83
  4.3. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 85
  4.3.1. UBND Thành phố Hà Nội . 85
  4.3.2. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 86
  KẾT LUẬN . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn đầu tư khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status