Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  MỤC LỤC

  Danh mục chữ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu ii
  Danh mục sơ đồ . ii
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP
  DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
  . 10
  1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong
  nền kinh tế quốc dân. 10
  1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế
  quốc dân 11
  1.2. Một số vấn đề lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp 13
  1.2.1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 13
  1.2.2. Đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp . 13
  1.2.3. Các phương pháp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp . 13
  1.3. Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh. . 14
  1.3.1. Khái quát chung về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh 14
  1.3.2. Nội dung quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp . 17
  1.3.3 Mục tiêu và nguyên tắc của quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh. . 19
  1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý thu thuế Thu nhập doanh
  nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 23
  1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế thu nhập
  doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 23
  1.4.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý thu thuế Thu nhập
  doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU
  NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC
  DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH . 31
  2.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế Thu
  nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa
  bàn tỉnh Ninh Bình 31
  2.1.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội của tỉnh Ninh Bình 31
  2.1.2. Khái quát đặc điểm hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 32
  2.1.3. Sự hình thành và phát triển của cục thuế tỉnh Ninh Bình . 34
  2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý thu thuế thu
  nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cục
  Thuế Ninh Bình . 36
  2.2. Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp
  đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
  . 38
  2.2.1. Về mục tiêu: 38
  2.2.2. Phân cấp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp: 40
  2.2.3. Về ban hành và thực hiện quy trình quản lý thu thuế TNDN đối với
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 40
  2.2.4. Xây dựng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ . 51
  2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp
  đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
  . 55
  2.3.1. Đánh giá những thành công . 55
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân . 61
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU
  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
  NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. . 66
  3.1. Định hướng về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Cục thuế Ninh Bình . 66
  3.2. Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh
  nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục thuế tỉnh
  Ninh Bình quản lý. 67
  3.2.1. Giải pháp về xác định mục tiêu: . 67
  3.2.2. Giải pháp về phân cấp. . 67
  3.2.3. Giải pháp về quy trình. . 68
  3.2.4. Giải pháp về tổ chức. 72
  3.2.5. Các giải pháp khác: 73
  3.2.6. Một số điều kiện để thực hiện giải pháp. 76
  KẾT LUẬN . 77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status