Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt nam

  i
  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC .i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii
  DANH MỤC HÌNH iv
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
  TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP . 7
  1.1. Những vấn đề cơ bản về đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam . 7
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về dịch vụ cộng 7
  1.1.2. Tổ chức cung cấp dịch vụ công . 8
  1.1.3. Đơn vị sự nghiệp công lập 10
  1.2. TS NN tại đơn vị sự nghiệp công lập 12
  1.2.1. Khái niệm tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 12
  1.2.2. Phân loại tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 13
  1.2.3. Đặc điểm tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập . 15
  1.2.4. Vai trò của tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập . 16
  1.3. Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập . 18
  1.3.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại đơn vị sự
  nghiệp công lập 18
  1.3.2. Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại đơn vị sự
  nghiệp công lập 19
  1.3.3. Quá trình quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại đơn vị sự
  nghiệp công lập 22
  1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự
  nghiệp công lập . 24
  1.5. Kinh nghiệm đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự
  nghiệp công lập của một số nước trên thế giới . 26
  1.5.1. Tại Australia 26
  1.5.2. Tại Trung Quốc 27
  1.5.3. Tại Pháp . 28
  1.5.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 30
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 33
  2.1. Cơ cấu, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập . 33 ii
  2.1.1. Cơ cấu đơn vị sự nghiệp công lập 33
  2.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 34
  2.2. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp
  công lập 36
  2.2.1. Tài sản là đất 39
  2.2.2. Tài sản là nhà . 41
  2.2.3. Tài sản là xe ô tô 41
  2.3. Đánh giá hiệu lực quản lý TS NN tại ĐVSNCL ở Việt Nam 42
  2.3.1. Những kết quả đạt được 42
  2.3.2. Một số tồn tại . 45
  2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản lý TS NN tại ĐVSNCL 51
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN
  NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN
  NAY 54
  3.1 Cơ hội và thách thức 54
  3.1.1. Cơ hội . 54
  3.1.2. Thách thức 55
  3.2. Giải pháp 56
  3.2.1. Rà soát, hoàn thiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng
  TSNN nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra . 56
  3.2.2. Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra, giám sát và xử lý các sai phạm
  trong việc sử dụng TSNN tại đơnv ị sự nghiệp công lập. 58
  3.2.3: Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng
  TSNN tại các ĐVSNCL 59
  3.2.4: Tổ chức bộ máy quản lý TSNN từ trung ương đến địa phương . 60
  3.2.5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu NN
  và di dời các các trường học, bệnh viện . 60
  3.2.6. Đổi mới cơ chế quản lý đất đai tại đơn vị sự nghiệp công lập 62
  3.2.7. Nâng cao quyền tự chủ cho các ĐVSNCL . 63
  3.2.8. Tăng cường đào tạo cán bộ về quản lý TSNN: nâng cao trình độ cán
  bộ quản lý TSNN về mọi mặt 65
  3.2.9. Thiết lập và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác quản lý
  TSNN, từng bước vận dụng những kinh nghiệm tiên tiến phù hợp với yêu
  cầu và thực tiễn công tác TSNN ở Việt Nam trong thời gian tới 65
  KẾT LUẬN 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

  Xem Thêm: Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status