Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt . i
  Danh mục các bảng . ii
  Danh mục hình vẽ iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  CÔNG LẬP . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính ở trường đại học công lập nói
  chung và của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nói riêng 8
  1.2.1. Đặc điểm trường Đại học công lập và tài chính trường Đại học công lập . 8
  1.2.2. Quản lý tài chính trong trường đại học công lập 10
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài chính của trường Đại học
  công lập 13
  1.2.4. Nội dung quản lý tài chính của trường Đại học công lập . 16
  1.3. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số trường đại học công lập của một
  số trường đại học trong nước và trên thế giới và bài học cho Trường Đại học
  Ngoại ngữ - ĐHQGHN 23
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số trường đại học công lập của
  một số nước trên thế giới . 23
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm Quản lý tài chính tại Trường ĐH Công đoàn 265
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN . 26
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 27
  2.1.1. Phương pháp tổng hợp thông tin . 27

  2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu 27
  2.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin 28
  2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả . 28
  2.2.2. Phương pháp phân tích thông tin 28
  2.2.3. Phương pháp chuyên gia, hội thảo 28
  2.2.4. Phương pháp kế thừa . 29
  2.2.5. Phương pháp so sánh 29
  2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 30
  2.3.1. Địa điểm thực hiện nghiên cứu 30
  2.3.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu . 30
  2.4. Các công cụ, phương pháp phân tích số liệu, dữ liệu sơ cấp, thứ cấp 30
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI
  HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 31
  3.1. Khái quát về Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN . 31
  3.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển . 31
  3.1.2. Bối cảnh chung trong Đại học Quốc gia Hà Nội 32
  3.1.3. Các yếu tố nguồn lực của trường 34
  3.1.4. Bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý tài chính của Trường Đại học
  Ngoại ngữ - ĐHQGHN 35
  3.2. Thực trạng quản lý tài chính ở trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
  giai đoạn 2011 – 2013 38
  3.2.1. Công tác lập kế hoạch . 38
  3.2.2. Phân bổ tài chính . 39
  3.2.3. Quản lý nguồn thu – chi . 42
  3.2.4. Thanh tra, kiểm tra 47
  3.3. Đánh giá chung về quản lý tài chính ở trường Đại học Ngoại ngữ -
  ĐHQGHN . 48 3.3.1. Những kết quả đạt được . 48
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 51
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI
  CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 57
  4.1 Định hướng phát triển tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam 57
  4.1.1 Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 57
  4.1.2 Định hướng phát triển bền vững về tài chính cho trường Đại học
  Ngoại ngữ - ĐHQGHN 58
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở trường Đại học Ngoại
  ngữ - ĐHQGHN . 61
  4.2.1. Công tác lập kế hoạch . 61
  4.2.2. Công tác phân bổ tài chính 62
  4.2.3. Tăng cường quản lý thu – chi 61
  4.2.4. Tăng cường hạch toán kế toán, giám sát, kiểm tra đi đôi với công
  khai tài chính . 70
  4.3. Một số kiến nghị 72
  4.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước . 72
  4.3.2. Kiến nghị với Đại học Quốc gia Hà Nội . 75
  4.3.3. Kiến nghị với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội . 77
  KẾT LUẬN . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

  Xem Thêm: Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status