Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI
  CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1 Một số nghiên cứu trong nước về quản lý và tự chủ tài
  chính trong giáo dục đại học công lập
  5
  1.1.2 Một số nghiên cứu ngoài nước về quản lý và tự chủ tài
  chính trong giáo dục đại học
  9
  1.2 Một số vấn đề về cơ sở giáo dục đại học công lập 13
  1.2.1 Khái niệm về các cơ sở giáo dục đại học công lập 13
  1.2.2 Đặc điểm của các cơ sở giáo dục đại học công lập 15
  1.3 Quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập 17
  1.3.1 Tài chính và quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại
  học công lập
  17
  1.3.2 Các công cụ quản lý tài chính chủ yếu tại các cơ sở giáo
  dục đại học công lập
  19
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại các cơ sở
  giáo dục đại học công lập
  22
  1.4.1 Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
  đối với giáo dục và đào tạo
  22
  1.4.2 Hình thức sở hữu và quy mô của các cơ sở giáo dục đại
  học công lập
  23
  1.4.3 Trình độ khoa học công nghệ và trình độ quản lý của các
  cơ sở giáo dục đại học công lập
  24
  1.4.4 Điều kiện, môi trường kinh tế-xã hội 25
  1.5 Xu hướng tự chủ tài chính và tác động đến hoạt động quản
  lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập
  26

  1.5.1 Xu hướng tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại
  học công lập
  26
  1.5.2 Tính tất yếu khách quan của việc thực hiện cơ chế tự chủ
  tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
  27
  1.5.3 Mục tiêu, nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại
  các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
  30
  1.5.4 Nội dung cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại
  học công lập ở Việt Nam
  31
  1.5.5 Tác động của tự chủ tài chính đến hoạt động quản lý tài
  chính
  38
  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ
  LUẬN VĂN
  39
  2.1 Cơ sở lý luận nghiên cứu 39
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 39
  2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 39
  2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39
  2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 39
  2.3.1 Địa điểm nghiên cứu 39
  2.3.2 Thời gian nghiên cứu 40
  2.4 Thiết kế nghiên cứu 40
  2.4.1 Thu thập số liệu 40
  2.4.2 Phân tích, đánh giá và xử lý thông tin 40
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI
  CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
  42
  3.1 Giới thiệu về trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 42
  3.1.1 Tổ chức bộ máy 43
  3.1.2 Đội ngũ 44
  3.2 Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 44
  3.2.1 Các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý tài chính của
  trường
  44
  3.2.2 Các nguồn lực tài chính 45 3.2.3 Thực trạng quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính 52
  3.2.4 Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện quản lý tài chính tại
  trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  56
  3.2.5 Những hạn chế và nguyên nhân 59
  CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  SƯ PHẠM NGHỆ AN
  64
  4.1 Giải pháp về phía trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 64
  4.1.1 Về nhận thức 64
  4.1.2 Tăng cường các nguồn lực tài chính 64
  4.1.3 Hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài
  chính
  65
  4.1.4 Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản 66
  4.1.5 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài
  chính
  67
  4.1.6 Tăng cường công tác hạch toán kế toán, kiểm toán đi đôi
  với công khai tài chính
  68
  4.1.7 Hoàn thiện cơ chế trả lương và thu nhập cho cán bộ viên
  chức
  68
  4.2 Kiến nghị 69
  4.2.1 Đối với UBND tỉnh Nghệ An 69
  4.2.2 Đối với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 69
  KẾT LUẬN 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  Xem Thêm: Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

gioi thieu ve truong cao dang su pham nghe an

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status