Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG .ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
  THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO
  DỤC CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP . 5
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu . 5
  1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý tài chính, tự chủ tài chính đối với
  các đơn vị sự nghiệp công lập 5
  1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý tài chính, tự chủ tài chính đối với
  các cơ sở giáo dục công lập . 6
  1.1.2. Đánh giá chung về các công trình đã nghiên cứu . 11
  1.2. Lý luận chung về quản lý tài chính tại các cơ sở GDCĐ và ĐH công lập tự
  chủ tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính . 12
  1.2.1. Tổng quan về cơ sở GDCĐ và ĐH công lập . 12
  1.2.2. Tự chủ tài chính tại các cơ sở GDCĐ và ĐH công lập . 14
  1.2.2.1. Khái niệm tự chủ . 14
  1.2.2.2. Tự chủ về tài chính 16
  1.2.3. Quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập 19
  1.2.3.1. Khái niệm và vai trò của nguồn lực tài chính với sự phát triển của trường
  đại học, cao đẳng công lập . 19
  1.2.3.2. Khái niệm và vai trò của quản lý tài chính trong các trường đại học, cao
  đẳng công lập . 21
  1.2.4. Nội dung của quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng công lập tự
  chủ, tự chịu trách nhiệm một phần chi phí hoạt động . 24
  1.2.4.1. Quản lý các nguồn thu trong các trường cao đẳng đại học. 25
  1.2.4.2. Quản lý chi 31
  1.2.4.3. Quản lý kết quả hoạt động tài chính tại các trường đại học, cao đẳng
  công lập 35
  1.2.4.4. Quản lý theo quy chế chi tiêu nội bộ trong các trường đại học cao đẳng
  36
  1.2.5. Tiêu chí đánh giá về quản lý tài chính 39
  1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại cơ sở giáo dục công lập . 41
  1.2.6.1. Yếu tố bên trong 41
  1.2.6.2. Yếu tố bên ngoài . 44
  1.3. Kinh nghiệm quản lý tài chính ở một số cơ sở GDCĐ và ĐH và bài học cho
  trường cao đẳng GTVT miền Trung 47

  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính ở một số cơ sở GDCĐ và ĐH 47
  1.3.1.1. Kinh nghiệm của trường Đại học kinh tế Nghệ An 47
  1.3.1.2. Kinh nghiệm tại trường Đại học Đà Lạt . 48
  1.3.2 Bài học cho trường cao đẳng GTVT miền Trung 49
  Chương 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 51
  2.2.Phương pháp thu thập tài liệu, dữ liệu . 52
  2.3. Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu . 52
  Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT MIỀN TRUNG . 56
  3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại trường cao đẳng GTVT
  miền Trung 56
  3.1.1. Giới thiệu chung về Trường 56
  3.1.2. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại trường 56
  3.1.2.1. Bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động 56
  3.1.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong quản lý giáo
  dục tại các cơ sở giáo dục 59
  3.1.2.3. Trình độ tổ chức, năng lực của cán bộ quản lý trong việc huy động và sử
  dụng nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục 60
  3.1.3. Yếu tố bên ngoài 60
  3.1.3.1. Chính sách của nhà nước . 60
  3.1.3.2. Điều kiện KT-XH ở tỉnh Nghệ An . 61
  3.2. Tình hình quản lý tài chính ta ̣i trường Cao đẳng Giao thông vâ ̣n tải miền
  Trung 62
  3.2.1. Thực trạng quản lý các nguồn thu tại trường 63
  3.2.1.1. Các nguồn thu tại trường 63
  3.2.1.2. Quy trình quản lý thu tại Nhà trường 68
  3.2.2. Thực trạng quản lý nội dung chi của trường Cao đẳng Giao thông vâ ̣n tải
  miền Trung 70
  3.2.2.1. Các khoản chi tại trường . 70
  3.2.2.2. Quy trình quản lý chi tại trường. . 75
  3.2.3. Thực trạng quản lý kết quả hoạt động tài chính tại trường cao đẳng GTVT
  miền Trung 77
  3.2.4. Quản lý theo quy chế chi tiêu nội bộ tại trường 79
  3.2.4.1. Các khoản thanh toán cá nhân 79
  3.2.4.2. Các khoản chi quản lý hành chính 81
  3.3. Đánh giá chung về thực tra ̣ng quản lý tài chính của trường Cao đẳng
  GTVT miền Trung 83
  3.3.1. Những kết quả đa ̣t được 83
  3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 85 3.3.2.1. Hạn chế . 85
  2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 87
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG . 93
  4.1. Chiến lược phát triển và định hướng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng
  GTVT miền Trung đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 93
  4.1.1. Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 93
  4.1.2. Định hướng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng GTVT miền Trung . 94
  4.2. Biện pháp hoàn thiê ̣n hoạt động quản lý tài chính của trường Cao đẳng
  Giao thông vâ ̣n tải miền Trung . 95
  4.2.1. Quản lý nguồn thu chặt chẽ và các biện pháp tăng nguồn thu của trường Cao
  đẳng Giao thông vâ ̣n tải miền Trung . 95
  4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội
  bộ của trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 98
  4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kế toán và quản lý tài chính 103
  4.2.4. Thay đổi tỷ lệ trích lập các quỹ . 105
  KẾT LUẬN . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109

  Xem Thêm: Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status