Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì

  MỤC LỤC

  DANHMỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ
  NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH
  NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 7
  1.1. Cơ sở lý luận chung về Quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN. 7
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 7
  1.1.2. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . 10
  1.1.3. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . 11
  1.1.4. Khái niệm, đặc điểm Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN. 12
  1.1.5. Những yêu cầu đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN 16
  1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 17
  1.2. Kinh nghiệm và bài học về Quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  của thành phố Vĩnh Yên và thành phố Đà Nẵng. . 22
  1.2.1. Thành phố Vĩnh Yên. 22
  1.2.2. Thành phố Đà Nẵng. . 24
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm chung cho thành phố Việt Trì. 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ
  BẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 27
  2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế thành phố Việt Trì. 27
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 27
  2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội. 28
  2.2. Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
  Nhà nước của UBND thành phố Việt Trì giai đoạn 2010-2015. 30
  2.2.1. Tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2015. 30
  2.2.2. Thực trạng công tác Quản lý vốn đầu tư XDCB tại UBND thành phố
  Việt Trì. . 40
  2.2.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động quản lý vốn
  đầu tư xây dựng cơ bản. 40
  2.2.2.2. Thực trạng công tác Quản lý nhà nước về XDCB. 43
  2.2.2.3. Tình hình triển khai quá trình đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn
  NSNN tại UBND thành phố Việt Trì. . 45
  2.3. Đánh giá chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
  ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2015. 51
  2.3.1. Những kết quả đạt được chủ yếu. . 51
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 53
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
  VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
  VIỆT TRÌ 63
  3.1. Bối cảnh kinh tế, xã hội và nhu cầu đầu tư hạ tầng trong giai đoạn mới
  của thành phố Việt Trì. 63
  3.2. Quan điểm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN trên địa
  bàn thành phố Việt Trì. . 64
  3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NS cần kết hợp chặt chẽ lợi
  ích kinh tế với lợi ích xã hội. 64
  3.2.2. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ Ngân sách đồng thời với việc nâng cao
  hiệu quả vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Việt Trì. 65
  3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NS phải trên cơ sở chống
  lãng phí và thất thoát vốn. . 66 3.2.4. Đặc biệt coi trọng yếu tố con người khi đo lường và đánh giá hiệu quả
  vốn đầu tư 67
  3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ
  ngân sách Nhà nước. . 68
  3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và quy hoạch
  phát triển. . 68
  3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá đầu tư. . 69
  3.3.3. Thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư xây dựng và công tác lựa chọn
  nhà thầu. 70
  3.3.4. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát đầu tư, công tác
  nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao đưa và sử dụng. 72
  3.3.5. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý
  đầu tư và quản lý tài chính đầu tư. 73
  3.3.6. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn. . 74
  3.3.7. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, quyết toán vốn đầu tư
  XDCB. . 75
  KẾT LUẬN . 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status