Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC

  Danh mục những từ viết tắt i
  Danh mục bảng . ii
  Danh mục hình iii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  5. Một số đóng góp của luận văn 3
  6. Các câu hỏi nghiên cứu . 3
  7. Bố cục của đề tài . 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH . 4
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
  1.2. Lý luận chung về quản lý chi ngân sách nhà nước 5
  1.2.1. Ngân sách nhà nước . 5
  1.2.2. Khái quát về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh 6
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh 26
  1.3.1. Các yếu tố khách quan 26
  1.3.2. Các yếu tố chủ quan 27
  1.4. Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước của một số địa phương và bài học
  kinh nghiệm . 29
  1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên . 29
  1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình 31
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh 33
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 39
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 39
  2.1.1. Phương pháp luận . 39
  2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin . 39
  2.1.3. Phương pháp xử lý thông tin 40
  2.1.4. Phương pháp phân tích thông tin 40
  2.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 41
  2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng quản lý chi ngân sách địa phương41
  2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước của
  tỉnh Bắc Ninh 41
  Chương 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC TỈNH BẮC NINH . 42
  3.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh . 42
  3.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế . 42
  3.1.2. Tổng quan về tình hình xã hội 45
  3.2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bắc Ninh giai đoạn
  2010 - 2014 46
  3.2.1. Công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2010-2014 47
  3.2.2. Công tác chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn
  2010 - 2014 . 48
  3.2.3. Công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2010-2014 . 58
  3.3. Thực trạng quản lý chi đầu tư phát triển giai đoạn 2010-2014 61
  3.3.1. Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 64
  3.3.2. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình thuộc dự án đầu
  tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước . 66
  3.3.3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 67
  3.4. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước . 68
  3.5. Đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014 . 75
  3.5.1. Kết quả đạt được . 75
  3.5.2. Hạn chế . 80
  3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 83
  3.5.4. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở
  tỉnh Bắc Ninh 87
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC NINH . 89
  4.1. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước
  tỉnh Bắc Ninh 89
  4.1.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh . 89
  4.1.2. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh
  Bắc Ninh . 89
  4.1.3. Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà
  nước tỉnh Bắc Ninh . 90
  4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh
  Bắc Ninh đến năm 2020 92
  4.2.1. Lựa chọn, quyết định danh mục và thứ tự ưu tiên các sản phẩm đầu ra,
  các mục tiêu phát triển KT-XH và các hoạt động cần triển khai để phân bổ tối
  ưu nguồn lực tài chính địa phương . 92
  4.2.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên 94
  4.2.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển 99
  4.2.4. Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi ngân sách nhà nước102
  4.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác . 105
  4.3. Kiến nghị (Điều kiện để thực hiện các giải pháp) 107
  4.3.1. Đối với Chính phủ 107
  4.3.2. Đối với Bộ tài chính . 108
  4.3.3. Đối với Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh . 108
  KẾT LUẬN 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

  Xem Thêm: Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status