Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước tại Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước tại Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC BẢNG BIỂU i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . ii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH 7
  1.1. Một số vấn đề chung về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng
  cơ bản sử dụng vốn ngân sách 7
  1.1.1. Khái quát về quản lý dự án . 7
  1.1.2. Nhận thức chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng
  nguồn vốn ngân sách . 12
  1.2. Hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách 27
  1.2.1. Quan niệm về hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng
  vốn ngân sách 27
  1.2.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử
  dụng vốn ngân sách . 28
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ
  bản sử dụng vốn ngân sách . 30
  1.3. Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân
  sách của một địa phương và bài học kinh nghiệm 32
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý dự án ĐTXDCB ở một số địa phương . 32
  1.3.2. Bài học rút ra cho Hà Tĩnh trong quá trình quản lý dự án XDCB sử
  dụng vốn ngân sách . 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
  DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HÀ
  TĨNH . 37  2.1. Một số nét khát quát về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Ban quản lý
  các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Tĩnh . 37
  2.1.1. Vài nét khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội Hà Tĩnh và nhu cầu đầu
  tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 37
  2.1.2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các Ban quản lý các dự án đầu tư
  xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Tĩnh 42
  2.1.3. Yêu cầu về hiệu quả quản lý các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân
  sách trong thời gian vừa qua. 48
  2.2. Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân
  sách nhà nước tại Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2013 50
  2.2.1. Công tác quản lý chất lượng công trình 50
  2.2.2. Công tác quản lý tiến độ thực hiện các dự án . 55
  2.2.3. Công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí đầu tư 57
  2.2.4. Công tác quản lý an toàn lao động 59
  2.2.5. Công tác quản lý bảo vệ môi trường . 60
  2.2.6. Các vấn đề khác 61
  2.3. Đánh giá chung về hiệu quả quản lý các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn
  ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh. . 64
  2.3.1. Thành tựu đạt được trong quản lý các dự án đầu tư XDCB sử dụng
  nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh 64
  2.3.2. Những hạn chế và tồn tại trong quản lý các dự án đầu tư XDCB sử
  dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh 70
  2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và thành tựu đạt được trong quản
  lý các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh . 72
  CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ
  DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HÀ TĨNH . 76  3.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và nhu cầu về đầu tư
  xây dựng cơ bản của địa phương đến 2020 . 76
  3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và nhu cầu về đầu tư
  XDCB đến năm 2020 76
  3.1.2. Định hướng đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn
  vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 84
  3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu
  tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Tĩnh thời
  gian tới . 99
  3.2.1. Các giải pháp quản lý tiến độ các dự án . 99
  3.2.2. Các giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng các dự án . 101
  3.2.3. Các giải pháp quản lý để giảm thiểu phát sinh về vốn thực hiện các dự
  án . 103
  3.2.4. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động
  của ban quản lý dự án 104
  KẾT LUẬN 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

  Xem Thêm: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước tại Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước tại Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status