Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  DANH MỤC VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . iv
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . iv
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ
  NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI . 4
  1.1. Tổng quan nghiên cứu . 4
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu nợ xấu chung . 4
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 6
  1.2. Tổng quan nợ xấu ngân hàng thương mại . 6
  1.2.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 6
  1.2.2. Các quan điểm về nợ xấu của ngân hàng thương mại 7
  1.2.3. Nguyên nhân phát sinh nợ xấu . 9
  1.3. Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại . 12
  1.3.1. Quan điểm về quản lý nợ xấu . 12
  1.3.2. Nội dung quản lý nợ xấu . 12
  1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ xấu . 28
  1.4. Kinh nghiệm quản lý nợ xấu của một số Ngân hàng thương mại trong
  nước 30
  1.4.1. Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt
  Nam 30
  1.4.2.Quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam . 32
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông
  nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Nghệ An 34

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN . 36
  2.1. Phương pháp luận 36
  2.1.1. Cơ sở phương pháp luận . 36
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 36
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 38
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 38
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu 38
  2.3. Thiết kế nghiên cứu luận văn. . 38
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI
  NHÁNH TỈNH NGHỆ AN 41
  3.1. Nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi
  nhánh tỉnh Nghệ An 41
  3.1.1. Tổng quan hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
  nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An 41
  3.1.2. Diễn biến nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
  Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 43
  3.1.3. Phân tích cơ cấu nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 47
  3.2. Thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
  thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An 49
  3.2.1. Môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý nợ xấu . 49
  3.2.2. Thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
  thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 51
  3.3. Đánh giá về công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát
  triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An 65
  3.3.1. Kết quả đạt được . 65
  3.3.2. Hạn chế của quản lý nợ xấu và nguyên nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp &

  phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Nghệ An 67
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ
  XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN VIỆT NAM –CHI NHÁNH TỈNH NGHỆ AN
  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 72
  4.1. Định hướng trong hoạt động quản lý nợ xấu của Ngân hàng nông nghiệp và
  phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An hiện nay tầm nhìn
  đến năm 2020 . 72
  4.1.1. Định hướng chung trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng . 72
  4.1.2. Định hướng riêng trong hoạt động quản lý nợ xấu . 73
  4.2. Các giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát
  triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 73
  4.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 73
  4.2.2. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng nông
  nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An . 75
  4.2.3. Áp dụng cơ chế giao khoán thưởng phạt trong quản lý điều hành . 77
  4.2.4. Thực hiện tốt quy trình quản lý tín dụng 77
  4.3. Một số kiến nghị 78
  4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 78
  4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam . 80
  4.3.3. Kiến nghị với Chính phủ . 82
  KẾT LUẬN 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

  Xem Thêm: Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status