Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC HÌNH iii
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG DOANH
  NGHIỆP . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh
  nghiệp . 7
  1.2.1.Khái niệm nhân lực, quản lý nhân lực và mục tiêu, tiêu chí đánh giá
  quản lý nhân lực trong doanh nghiệp . 7
  1.2.1.1. Khái niệm về nhân lực 7
  1.2.1.2. Khái niệm quản lý nhân lực trong doanh nghiệp . 9
  1.2.1.3. Mục tiêu quản lý nhân lực trong doanh nghiệp 10
  1.2.1.4. Tiêu chí đánh giá về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp . 12
  1.2.2. Nội dung quản lý nhân lực và những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý
  nhân lực trong doanh nghiệp . 13
  1.2.2.1. Nội dung quản lý nhân lực trong doanh nghiệp . 13
  1.2.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong doanh nghiệp29
  1.2.3. Kinh nghiệm quản lý nhân lực tại một số nước và bài học đối với Công ty
  LDCT . 32
  1.2.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhận lực trong doanh nghiệp ở một số nước. . 32
  1.2.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và Công ty LDCT . 37
  Một là, tuyển dụng nhân sự . 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Phương pháp thống kê . 40
  2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 40
  2.3. Phương pháp khảo sát thực tế, điều tra . 42
  2.4. Phương pháp phân tích ma trận SWOT 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
  LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 45
  3.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Công ty . 45
  3.1.1. Quá trình hình thành . 45
  3.1.2. Nhân lực và cơ sở vật chất của công ty 47
  3.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty 49
  3.2. Thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty LDCT giai đoạn từ năm 2010
  đến nay 51
  3.2.1. Thực trạng nhân lực tại Công ty . 51
  3.2.2. Hoạch định nhân lực . 58
  3.2.3. Tuyển dụng nhân lực . 59
  3.2.4. Đào tạo, phát triển nhân lực 61
  3.2.5. Tiền lương và đãi ngộ 64
  3.2.6. An toàn và vệ sinh lao động . 68
  3.2.7. Công tác kiểm tra giám sát 69
  3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý nhân lực tại Công ty LDCT . 69
  3.3.1. Đánh giá công tác quản lý nhân lực tại Công ty qua mô hình SWOT69
  3.3.2. Đánh giá chung về quản lý nhân lực của Công ty . 74
  3.3.2.1. Những kết quả đạt được . 74
  3.3.3.2. Những hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của côngty LDCT75
  3.3.3.3. Nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của công ty
  LDCT 77 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
  NHÂN LỰC . 80
  TẠI CÔNG TY LDCT 80
  4.1. Bối cảnh mới và định hướng hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty
  Lưới điện TP Hà Nội . 80
  4.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến quản lý nhận lực trong doanh nghiệp80
  4.1.2. Định hướng hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty LĐCT . 81
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế
  TP Hà Nội . 83
  4.2.1. Xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý nhân lực 83
  4.2.2. Thực hiện phân tích công việc và kế hoạch hóa nhân lực 83
  4.2.3. Đổi mới công tác tuyển dụng lao động . 87
  4.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 87
  4.2.5. Cải tiến việc tổ chức và bố trí lao động hợp lý 89
  4.2.6. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ
  phận trong công ty và người lao động 92
  4.2.7. Tăng cường các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động94
  KẾT LUẬN 98
  Tài liệu tham khảo 100

  Xem Thêm: Quản lý nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status