Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam

  v

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 4
  1.1. Thương mại điện tử và quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam . 4
  1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử . 4
  1.1.2 Các đặc trưng của thương mại điện tử 6
  1.2. Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam . 7
  1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử . 7
  1.2.2. Nội dung Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam . 7
  1.2.3. Các tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt
  Nam 13
  1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử của một số nước và
  những gợi ý cho Việt Nam . 13
  1.3.1. Quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại một số nước 13
  1.3.2. Những gợi ý rút ra cho Việt Nam 17
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21
  2.1. Phương pháp phân tích tổng hợp 21
  2.2. Phương pháp điều tra khảo sát . 23
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN
  TỬ Ở VIỆT NAM . 26
  3.1. Khái quát hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam 26
  3.1.1. Giai đoạn thương mại điện tử hình thành và được pháp luật thừa nhận
  (giai đoạn trước năm 2005) 26
  3.1.2. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở Việt Nam (giai
  đoạn từ năm 2006 đến nay) 29 vi

  3.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam . 32
  3.2.1.Xây dựng Chiến lược phát triển thương mại điện tử 32
  3.2.2. Xây dựng chính sách và ban hành pháp luật về thương mại điện tử . 34
  3.2.3. Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thương mại điện tử . 46
  3.2.4. Kiểm tra, thanh tra thương mại điện tử . 54
  3.3. Đánh giá quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam . 57
  3.3.1. Đánh giá kết quả nghiên cứu từ quá trình điều tra 57
  3.3.2. Đánh giá nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam
  . 59
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM . 69
  4.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử . 69
  4.1.1. Sự phát triển thương mại điện tử cần tuân thủ cơ chế thị trường, kết hợp
  với sự tác động tích cực của Nhà nước. . 69
  4.1.2. Phát triển thương mại điện tử dựa trên sự mở rộng hợp tác quốc tế và cần
  phù hợp với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. . 70
  4.1.3. Chiến lược phát triển thương mại điện tử cần phù hợp và kết hợp chặt
  chẽ với những nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 71
  4.2. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử
  ở Việt Nam . 71
  4.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia . 71
  4.2.2. Hoàn thiện chính sách phát triển thương mại điện tử 73
  4.2.3. Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử . 80
  4.2.4. Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thương mại điện tử . 85
  4.2.5. Hoàn thiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thương mại điện tử . 88
  4.2.6. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam
  . 90
  KẾT LUẬN . 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
  PHỤ LỤC 97

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status