Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu viết tắt . i
  Danh mục các bảng ii
  Danh mục các biểu đồ . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  2.1. Mục đích nghiên cứu . 2
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1 . 5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ . 5
  CƠ SỞ LÝ LUẬN QLNN VỀ DU LỊCH . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu về du lịch 5
  1.1.2. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố và vấn đề đặt
  ra cần tiếp tục nghiên cứu QLNN về du lịch . 10
  1.2. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về du lịch . 12
  1.2.1. Khái niệm du lịch và các đặc điểm của du lịch 12
  1.2.2. Các yếu tố tác động tới du lịch 17
  1.2.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước về du lịch 20
  1.2.4. Vai trò quản lý nhà nước đối với du lịch . 22
  1.2.5. Yêu cầu đối với quản lý nhà nước về du lịch 25
  1.2.6. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh . 28


  Chương 2 . 36
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 36
  2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp . 36
  2.2. Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu thứ cấp . 37
  2.3. Phương pháp phân tích thông tin . 37
  2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả . 37
  2.3.2. Phương pháp so sánh . 38
  2.3.3. Phương pháp tổng hợp . 38
  Chương 3 . 39
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN . 39
  ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2009-2013 . 39
  3.1. Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của Hà Giang tác động đến du lịch . 39
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 39
  3.1.2. Những yếu tố về văn hoá . 43
  3.1.3. Những yếu tố về kinh tế - xã hội 47
  3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện, tiềm năng thế mạnh 51
  3.2. Thực trạng hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn 2009-2013 . 54
  3.2.1. Tình hình hoạt động du lịch . 54
  3.2.2. Đánh giá chung về hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn 2009-2013
  61
  3.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  giai đoạn 2009-2013 . 63
  3.3.1. Việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước
  liên quan đến hoạt động du lịch và ban hành các văn bản quy phạm pháp
  luật, chính sách phát triển du lịch mang tính đặc thù, thuộc thẩm quyền của
  địa phương 64
  3.3.2. Công tác xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch
  trên địa bàn tỉnh 69


  3.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch; Thực hiện cải cách hành
  chính trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký, cấp
  phép, ưu đãi đầu tư . 72
  3.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
  lực cho hoạt động du lịch . 75
  3.3.5. Tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia, trong hoạt
  động du lịch; giữa địa phương và Trung ương trong quản lý nhà nước về du
  lịch 77
  3.3.6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong
  lĩnh vực du lịch . 80
  3.3.7. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Hà Giang
  81
  Chương 4 . 88
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG . 88
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 88
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 88
  4.1. Dự báo, quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch tỉnh Hà
  Giang đến năm 2020 . 88
  4.1.1. Những yếu tố thuận lợi tác động đến phát triển du lịch . 88
  4.1.2. Những khó khăn thách thức cơ bản . 90
  4.1.3. Quan điểm phát triển du lịch 91
  4.1.4. Mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  92
  4.1.5. Phương hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên
  địa bàn tỉnh Hà Giang 95
  4.2. Các giải pháp cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên
  địa bàn tỉnh Hà Giang . 96
  4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật


  về du lịch 96
  4.2.2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tập trung đầu tư có trọng điểm và thu
  hút đầu tư phát triển du lịch . 98
  4.2.3. Tăng cường hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan . 100
  4.2.4. Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch ở
  tỉnh Hà Giang . 102
  4.2.5. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước
  về du lịch chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành; cải
  cách thủ tục hành chính liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch
  103
  4.2.6. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch . 107
  4.2.7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch 108
  4.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý
  nhà nước về du lịch 109
  KẾT LUẬN . 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status