Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 8
  1.1. Quản lý nhà nước về đất đai . 8
  1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai 8
  1.1.2. Vai trò và nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai . 10
  1.1.3. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về đất đai 15
  1.2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai . 16
  1.3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về đất đai 17
  1.3.1. Công cụ quản lý nhà nước về đất đai 17
  1.3.2. Phương pháp quản lý nhà nước về đất đai 21
  1.4. Sự khác biệt giữa quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện so với các cấp
  khác . 25
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN 31
  2.1. Các nhân tố ảnh hương QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Diễn
  Châu 31
  2.1.1. Đăc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội. . 31
  2.1.2. Về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà
  nước về đất đai tại huyện Diễn Châu. . 35
  2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn Châu. . 38
  2.2.1. Quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. . 39 2.2.2. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích
  sử dụng đất. . 42
  2.2.3. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp
  GCNQSD đất. . 46
  2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại huyện Diễn
  Châu từ năm 2007 đến nay. . 60
  2.3.1. Thành công. . 61
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế. . 62
  2.3.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế . 64
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC QLNN VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU
  TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 68
  3.1. QLNN về đất đai trong bối cảnh mới 68
  3.1.1. Tác động của sự chuyển đổi sang thể chế thị trường 70
  3.1.2. Tác động của sự chuyển tiếp từ xã hội nông nghiệp sang xã hội
  công nghiệp theo hướng hiện đại 73
  3.1.3. Tác động của quá trình hội nhập quốc tế 75
  3.1.4. Tác động của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền 76
  3.1.5. Tác động của yêu cầu xây dựng xã hội dân chủ . 76
  3.1.6. Tác động của định hướng xã hội chủ nghĩa 77
  3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác QLNN về đất đai. 78
  3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đến năm 2020. 80
  3.3.1. Đối với công tác quản lý: 81
  3.3.2. Đối với công tác sử dụng đất 83
  3.3.3. Các giải pháp khác. . 83
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
  2 ĐKĐĐ Đăng ký đất đai
  3 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  4 QSD Quyền sử dụng
  5 HĐND Hội đồng nhân dân
  6 HSĐC Hồ sơ Địa chính
  7 NĐ-CP Nghị định - Chính phủ
  8 QĐ Quyết định
  9 QLNN Quản lý nhà nước
  10 TT Thông tư
  11 UBND Ủy ban nhân dân
  12 VPĐKQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status