Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trong các trường cao đẳng nghề tại Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trong các trường cao đẳng nghề tại Hà Nội

  ii
  MỤC LỤC

  LỜI CẢ M ƠN . i
  MỤC LỤC ii
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . iv
  DANH MỤC CÁC BẢ NG, BIỂU, SƠ ĐỒ v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  3.1. Mục đích nghiên cứu: . 4
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  5. Câu hỏi nghiên cứu: 4
  6. Phương pháp nghiên cứu lý luận: 5
  7. Những đóng góp mới của luận văn: 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢ N LÝ NHÀ
  NƯỚC VỀ LĨNH VỰC DẠ Y NGHỀ 7
  1.1. Các vấn đề chung về Dạy nghề 7
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố tác động đến dạy nghề . 7
  1.1.2. Vị trí và vai trò của dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân và
  trong đời sống xã hội: 14
  1.2. QLNN trong lĩnh vực dạy nghề 16
  1.2.1. Khái niệm QLNN trong lĩnh vưc dạy nghề: . 16
  1.2.2. Sự cần thiết của QLNN trong lĩnh vực dạy nghề: 20
  1.2.3. Nội Dung QLNN trong lĩnh vực dạy nghề: . 21
  1.3. Kinh nghiệm QLNN về đào tạo nghề của một số tỉnh khác trong nước: 22
  1.3.1. TP Hồ Chí Minh 22
  1.3.2. Tỉnh Hà Giang . 24

  iii
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠ NG QUẢ N LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠ Y NGHỀ
  TẠ I CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀ N HÀ NỘI 28
  2.1. Khái quát thực trạng công tác dạy nghề tại Hà Nội . 28
  2.1.1. Quy mô đào tạo nghề tại Hà Nội 28
  2.1.2 Mục tiêu, chương trình đào tạo . 30
  2.1.3 Cơ cấu đội ngũ giáo viên dạy nghề . 31
  2.1.4. Đánh giá về thực trạng đào tạo nghề . 32
  2.2. Thực trạng về công tác Quản lý nhà nước ở các trường cao đẳng nghề
  trên địa bàn Hà Nội. 35
  2.2.1.Hệ thống tổ chức và quản lý đào tạo nghề tại Hà Nội. . 35
  2.2.2. Hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo nghề. . 40
  2.2.3. Về quy hoạch kế hoạch đào tạo nghề. . 41
  2.2.4. Cơ chế, chính sách quản lý . 44
  2.3. Đánh giá về công tác QLNN trong lĩnh vực đào tạo nghề trên địa bàn Hà
  Nội. 47
  2.3.1. Thành tựu và nguyên nhân 47
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . . 49
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢ I PHÁP TĂNG
  CƯỜNG QUẢ N LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC DẠ Y NGHỀ. . 53
  3.1. Định hướng và quan điểm tăng cường Quản lý nhà nước trong lĩnh vực
  dạy nghề ở Việt Nam. . 53
  3.1.1. Bối cảnh mới về dạy nghề và QLNN trong lĩnh vực dạy nghề . 53
  3.1.2. Mục tiêu dạy nghề của Hà Nội từ nay đến năm 2030 55
  3.2.Quan điểm tăng cường QLNN trong lĩnh vực dạy nghề tại Hà Nội. 58
  3.3.Giải pháp tăng cường QLNN trong lĩnh vực dạy nghề. 59
  3.3.1 Nhóm giải pháp chung . 59
  3.3.2 Nhóm giải pháp từ phía các trường cao đẳng nghề thành phố Hà Nội 60
  KẾ T LUẬN 63
  DANH MỤC TÀ I LIỆU THAM KHẢO . 65
  PHỤ LỤC . 69

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trong các trường cao đẳng nghề tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trong các trường cao đẳng nghề tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status