Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động QHCC của DIV giai đoạn 2011 -2015

    D
    dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
    .:: Cộng Tác Viên ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động QHCC của DIV giai đoạn 2011 -2015

    1
    MỤC LỤC
    LỜI NÓI ĐẦU 3
    PHẦN 1 – KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ KINH NGHIỆM
    QUỐC TẾ 4
    1.1 Cơ sở lý luận 4
    1.1.1 Khái niệm 4
    1.1.2 Vai trò 4
    1.1.3 Nguyên tắc hoạt động Quan hệ công chúng 5
    1.1.4 Tiêu chí đánh giá hoạt động Quan hệ công chúng 7
    1.1.5 Những nội dung cơ bản hoạt động Quan hệ công chúng của một tổ chức 8
    1.1.6 Các bước kỹ thuật QHCC 9
    1.1.7 Phương pháp thực hiện 12
    1.1.8 Đặc điểm hoạt động QHCC của tổ chức BHTG 12
    1.2 Kinh nghiệm quốc tế 13
    1.2.1 Kinh nghiệm về hoạt động Quan hệ công chúng của Công ty bảo hiểm tiền gửi Đài Loan
    (CDIC) 13
    1.2.2 Kinh nghiệm về hoạt động Quan hệ công chúng của BHTG Mỹ (FDIC) 14
    1.2.3 Kinh nghiệm về hoạt động Quan hệ công chúng của BHTG Hàn Quốc (KDIC) 16
    1.2.4 Kinh nghiệm về hoạt động Quan hệ công chúng của BHTG Malaysia 18
    1.2.5 Khuyến nghị hoạt động nâng cao nhận thức công chúng của IADI 20
    1.3 Tổng kết kinh nghiệm hoạt động QHCC hiệu quả 21
    1.3.1 Về xác định mục tiêu 21
    1.3.2 Về nội dung 22
    1.3.3 Về quảng bá thương hiệu 22
    1.3.4 Lựa chọn phương thức truyền thông 22
    1.3.5 Sự phối hợp thực hiện hoạt động Quan hệ công chúng 22
    1.3.6 Đánh giá kết quả 22
    1.3.7 Về tổ chức 22
    1.3.8 Về kinh phí 23
    PHẦN 2 – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT
    NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010 24
    2.1. Cơ sở pháp lý: 24
    2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động QHCC của DIV: 24
    2.1.1.1. Chức năng: 24
    2.1.1.2. Nhiệm vụ: 24
    2.2. Thực trạng hoạt động Quan hệ công chúng từ năm 2000-2005 25
    2.2.1 Vị trí phòng TTTT trong sơ đồ tổ chức 25
    2.3. Thực trạng hoạt động Quan hệ công chúng từ năm 2006 đến 2010 26
    2.3.1 Cơ cấu tổ chức, vị trí phòng TTTT trong sơ đồ tổ chức 26
    2.3.2.Thực trạng hoạt động 28
    2.4 Những tồn tại hạn chế 31
    2.4.1 Về mục tiêu 31
    2.4.2 Về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ 31
    2.4.3 Về quản lý bộ hình ảnh và ấn phẩm tuyên truyền 31
    2.4.4 Về truyền thông nội bộ và bên ngoài 31
    2.4.5 Về đội ngũ cán bộ và kinh phí 32
    2.5. Đánh giá chung: 32
    2.5.1 Về xác định mục tiêu hoạt động 32
    2.5.2 Về truyền thông nội bộ 32
    2.5.3 Đối với truyền thông bên ngoài 33
    2.5.4 Về quản lý hình ảnh và đa dạng hóa ấn phẩm vật phẩm của DIV 33
    2.5.5 Đội ngũ cán bộ và kinh phí 33
    2.5.6 Định vị hoạt động QHCC của DIV theo mô hình SWOT 33
    2.5.7 Đánh giá chung 35 Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động QHCC của DIV giai đoạn 2011 -2015
    2
    PHẦN 3 – ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
    CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 36
    3.1. Nguyên tắc xây dựng Định hướng và kế hoạch triển khai QHCC của DIV 36
    3.1.1. Cơ sở xây dựng Định hướng và kế hoạch triển khai QHCC của DIV 36
    3.1.2. Nguyên tắc 36
    3.1.3. Mục tiêu 36
    3.2. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật chung 37
    3.2.1 Xác định nội dung trọng tâm của hoạt động quan hệ công chúng 37
    3.2.2. Xây dựng và quản lý bộ hình ảnh của DIV 38
    3.2.3 Xử lý cung cấp thông tin và xử lý khủng hoảng 40
    3.2.4 Xác định, nghiên cứu, khảo sát và đào tạo các nhóm công chúng 42
    3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động Quan hệ công chúng 44
    3.3.1 Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông 44
    3.3.2 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 44
    3.3.3 Cải tiến, nâng cao chất lượng hệ thống ấn phẩm tuyên truyền 45
    3.3.4 Đánh giá kết quả 45
    3.3.5. Kinh phí 46
    3.4. Kế hoạch phát triển Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động Quan hệ công chúng của Bảo hiểm tiền
    gửi Việt Nam giai đoạn 2011 -2015 46
    3.4.1.Xác định trọng tâm: 46
    3.4.2. Đổi mới tổ chức hoạt động Quan hệ công chúng 47
    PHẦN 4 – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 51
    4.1 Giải pháp: 51
    4.1.1 Mục tiêu QHCC cần gắn với mục tiêu hoạt động của DIV: 51
    4.1.2 Nội dung truyền tải: 51
    4.1.3 Quản lý bộ hình ảnh thống nhất 51
    4.1.4 Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông 52
    4.1.5 Về kinh phí 53
    4.2 Kiến nghị 53
    42.1 Về cơ chế 53
    4.2.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính; Hội đồng quản trị DIV về kinh phí thực hiện 53
    4.2.3 Kiến nghị với Hội đồng quản trị về tên gọi và chức năng của Phòng Thông tin tuyên truyền 53
    4.2.4 Kiến nghị với Ban lãnh đạo DIV 54
    KẾT LUẬN 55
    PHỤ LỤC 1 56
    DỰ KIẾN KẾT CẤU QUY ĐỊNH BỘ HƯỚNG DẪN VỀ HOẠT ĐỘNG QHCC CỦA DIV 56
    PHỤ LỤC 2 57
    XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ LUẬT BHTG 58
    PHỤ LỤC 3 59
    NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT, ĐỔI MỚI TÊN GỌI CỦA PHÒNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 59
    PHỤ LỤC 4 61
    GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN TỪ 2011 ĐẾN 2015 61

    Xem Thêm: Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động QHCC của DIV giai đoạn 2011 -2015
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động QHCC của DIV giai đoạn 2011 -2015 sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status