Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VỀ QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
  NGOÀI 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước .6
  1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .7
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài .10
  1.2.1. Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .10
  1.2.2. Quản lý nhà nước về các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .18
  1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:
  .21
  1.2.4. Nguyên tắc QLNN về dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .28
  1.2.5. Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài. .29
  1.2.6. Kinh nghiệm của một số địa phương trong quản lý nhà nước về dự án có vốn
  đầu tư trực tiếp nước ngoài .31
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Quy trình nghiên cứu .40
  2.1.1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu .42
  2.1.2. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 42
  2.1.3. Tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu .42
  2.1.4. Lựa chọn thang đo .42
  2.1.5. Nghiên cứu định tính .42
  2.1.6. Nghiên cứu định lượng .43 2.2. Phương pháp luận .43
  2.2.1. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn .44
  2.2.2. Nguồn số liệu và xử lý số liệu .46
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN
  ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI NGHỆ AN .49
  3.1. Khái quát về các dự án FDI tại Nghệ An .49
  3.1.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Nghệ An ảnh hưởng đến thu
  hút các dự án FDI 49
  3.1.2. Tình hình các dự án FDI tại Nghệ An .51
  3.2. Thực trạng công tác QLNN đối với các dự án FDI tại Nghệ An .63
  3.2.1. Về công tác quy hoạch 63
  3.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .71
  3.2.4. Công tác giám sát, kiểm tra, theo dõi các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài 75
  3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An 78
  3.3.1. Kết quả đạt được .78
  3.3.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 79
  3.3.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài tại Nghệ An theo các tiêu chí 86
  CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
  CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI NGHỆ AN .92
  4.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà
  nước về dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 92
  4.1.1. Bối cảnh quốc tế 92
  4.1.2. Bối cảnh trong nước và trong tỉnh 92
  4.2. Quan điểm và định hướng tăng cường quản lý nhà nước về các dự án có vốn
  đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An .94
  4.2.1. Quan điểm .94
  4.2.2. Định hướng .95 4.3. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài
  tại Nghệ An .97
  4.3.1. Về công tác quy hoạch 97
  4.3.2. Về hoàn thiện các chính sách, văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư trực
  tiếp nước ngoài 98
  4.3.3. Về tổ chức bộ máy quản lý các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .99
  4.3.4. Tăng cường công tác giám sát đầu tư, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các dự án
  FDI triển khai thực hiện . 100
  KẾT LUẬN 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status