Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh

  ii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC HÌNH VẼ viii
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
  NƯỚC NGOÀI . 12
  1.1. Lý luận chung về Đầu tư trực tiếp nước ngoài và Doanh nghiệp có vốn
  đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
  1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
  tiếp nước ngoài. . 12
  1.1.2. Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. . 14
  1.1.3. Tác động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với
  phát triển kinh tế - xã hội. . 15
  1.2. Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài tại địa bàn cấp tỉnh 17
  1.2.1. Khái niệm quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
  tiếp nước ngoài 17
  1.2.2. Mục tiêu của quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
  tiếp nước ngoài tại địa bàn cấp tỉnh. . 19
  1.2.3. Nội dung của quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
  tiếp nước ngoài tại địa bàn cấp tỉnh. . 20
  1.3. Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
  của quốc tế và một số địa phương trong nước 26 iii
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của
  quốc tế 26
  1.3.2. Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của
  một số địa phương trong nước 28
  1.3.3. Một số bài học rút ra đối với công tác quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài đối với tỉnh Bắc Ninh. 30
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH
  NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH
  BẮC NINH . 32
  2.1. Thực trạng thu hút và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh 32
  2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh . 32
  2.1.2. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh 35
  2.1.3. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài tại tỉnh Bắc Ninh . 37
  2.2. Thực trạng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh 41
  2.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển . 41
  2.2.2. Ban hành quy định của tỉnh . 42
  2.2.3. Cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư . 43
  2.2.4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư . 44
  2.2.5. Quản lý về nghĩa vụ thuế 44
  2.2.6. Quản lý về lao động – tiền lương 45
  2.3. Đánh giá chung về quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn
  đầu tư trực tiếp nước tại tỉnh Bắc Ninh 49
  2.3.1. Những thành công đã đạt được . 49
  2.3.2. Những mặt còn hạn chế . 50
  2.3.3. Một số nguyên nhân hạn chế . 52 iv
  Chương 3. HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH
  NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH
  BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 54
  3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến việc thu hút FDI tỉnh
  Bắc Ninh đến năm 2020. . 54
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế 54
  3.1.2. Bối cảnh trong nước 55
  3.1.3. Sự ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và trong nước đến việc thu hút FDI tỉnh
  Bắc Ninh đến năm 2020 56
  3.2. Định hướng phát triển và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
  Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước của
  tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. . 57
  3.2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 . 57
  3.2.2. Định hướng thu hút FDI tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 . 60
  3.2.3. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh
  nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 63
  3.3. Giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với các doanh
  nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 . 64
  3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, lập kế hoạch . 64
  3.3.2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách để quản lý doanh nghiệp FDI theo
  Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định có liên quan 65
  3.3.3. Tạo các điều kiện để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh . 66
  3.3.4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát
  doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài . 69
  3.3.5. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý 70
  KẾT LUẬN . 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

  Xem Thêm: Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status