Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG . i
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 3
  Chương 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HẢI QUAN ĐỐI VỚI KHU
  KINH TẾ CỬA KHẨU - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 9
  1.1. Khái quát về khu kinh tế cửa khẩu. 9
  1.1.1. Khái niệm Khu kinh tế cửa khẩu. 9
  1.1.2. Đặc điểm khu kinh tế cửa khẩu. 10
  1.2. Quản lý nhà nước của Hải quan đối với khu kinh tế cửa khẩu. . 12
  1.2.1. Một số khái niệm. 12
  1.2.2. Nội dung Quản lý nhà nước của Hải quan đối với Khu kinh tế cửa
  khẩu. . 14
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước của hải quan đối với
  khu kinh tế cửa khẩu. 19
  1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước của Hải quan đối với khu kinh tế cửa
  khẩu ở một số địa phương. 23
  1.3.1. Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng qua Khu kinh tế cửa khẩu của
  Hải quan Tây Ninh. . 23
  1.3.2. Quản lý phương tiện vận tải bằng phần mềm tin học của Hải quan
  Quảng Trị. . 24
  1.3.3. Bài học cho Hải quan Hà Tĩnh 25
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HẢI QUAN
  HÀ TĨNH TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO 27
  2.1. Khái quát về Hải quan Hà Tĩnh và quản lý nhà nước tại Khu kinh tế
  cửa khẩu Cầu Treo. . 27

  2.1.1. Khái quát về Hải quan Hà Tĩnh . 27
  2.1.2. Khái quát về khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. 31
  2.2. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước của Hải quan Hà
  Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. 40
  2.2.1. Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 40
  2.2.2. Cơ sở pháp lý. . 42
  2.2.3. Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Khu kinh tế cửa
  khẩu Cầu Treo của Hải quan Hà Tĩnh. 43
  2.3. Đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước của Hải quan Hà
  Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. 55
  2.3.1. Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 55
  2.3.2. Cơ sở pháp lý. . 57
  2.3.3. Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Khu kinh tế cửa
  khẩu Cầu Treo của Hải quan Hà Tĩnh. 57
  Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HẢI QUAN HÀ TĨNH TẠI KHU KINH
  TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO 65
  3.1. Quan điểm và mục tiêu quản lý nhà nước: . 65
  3.1.1. Quan điểm phát triển Khu kinh tế cửa khẩu: . 65
  3.1.2. Mục tiêu quản lý nhà nước: . 66
  3.2. Giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của Hải quan Hà
  Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. 67
  3.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách: 67
  3.2.2. Cải cách thủ tục hành chính. . 68
  3.2.3. Tăng cường liêm chính hải quan và chống tham nhũng. 69
  3.2.4. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội. . 69
  3.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ hải quan trong sạch, vững mạnh. . 70 3.2.6. Tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp. . 74
  3.2.7. Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại. 75
  3.2.8. Nâng cao hiệu quả công tác thanh khoản. 76
  3.2.9. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị Hải quan quản lý Khu
  kinh tế cửa khẩu. . 77
  3.2.10. Hiện đại hóa cơ sở vật chất. 77
  3.2.11. Điều kiện thực hiện giải pháp. . 79
  KẾT LUẬN . 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status