Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG . ii
  DANH MỤC HÌNH ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP HỆ TRUNG
  CẤP CHUYÊN NGHIỆP 9
  1.1. Lý luận chung về quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục chuyên
  nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp . 9
  1.1.1. Các khái niệm . 9
  1.1.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDCN hệ
  TCCN. . 15
  1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục chuyên
  nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp. . 16
  1.1.4. Các tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục
  TCCN. . 24
  1.2. Cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trung cấp
  chuyên nghiệp một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam 29
  1.2.1. Kinh nghiệm quản lý giáo dục chuyên nghiệp của một số quốc gia
  trên thế giới . 29
  1.2.2. Kinh nghiệm QLNN về GDCN của TP Hồ Chí Minh . 31
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội 35
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ
  SỞ GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP HÀ NỘI 37
  2.1. Khái quát tình hình giáo dục TCCN tại thành phố Hà Nội . 37
  2.1.1. Các cơ sở giáo dục TCCN tại Hà Nội . 37 2.1.2. Mục tiêu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo hệ TCCN của Hà
  Nội giai đoạn 2001 – 2011 39
  2.2. Tình hình quản lý các cơ sở giáo dục TCCN tại thành phố Hà Nội giai
  đoạn 2001 – 2011 40
  2.2.1. Hoạch định chính sách, ban hành các văn bản pháp quy . 40
  2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ . 49
  2.2.3. Huy động, quản lý các nguồn lực để phát triển . 55
  2.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát . 57
  2.3. Đánh giá chung 58
  2.3.1. Ưu điểm 58
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 60
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN
  NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 68
  3.1. Bối cảnh và yêu cầu mới đối với công tác QLNN về đào tạo TCCN ở
  thành phố Hà Nội 68
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế, xã hội, giáo dục tại thành phố Hà Nội . 68
  3.1.2. Yêu cầu mới về quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trung
  cấp chuyên nghiệp của thành phố Hà Nội . 70
  3.2. Một số giải pháp tăng cường QLNN đối với các cơ sở GDCN tại thành
  phố Hà Nội 71
  3.2.1. Nhóm giải pháp đổi mới cơ chế chính sách . 71
  3.2.2. Nhóm giải pháp đổi mới qui trình thực hiện chính sách . 74
  3.2.3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát 75
  KẾT LUẬN . 78

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status