Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ Tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ Tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC
  CÔNG 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.1.1. Cá c nghiên cứu về nguồn nhân lực và phá t triển nguồn nhân lực 5
  1.1.2. Cá c nghiên cứu về công tá c quản lý nguồn nhân lực 7
  1.1.3. Đá nh giá chung về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cho đề
  tài Luận văn . 11
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công 12
  1.2.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức công 12
  1.2.2. Quản lý Nguồn nhân lực trong tổ chức công 13
  1.2.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công 16
  1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công . 21
  1.2.5. Tiêu chí đá nh giá hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công 22
  1.2.6. Quản lý nguồn nhân lực ngành Nội vụ . 24
  1.2.7. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công và bài học rút
  ra cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại tỉnh Hà Giang 27
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Phương phá p nghiên cứu 33
  2.1.1. Phương phá p Lịch sử và logic . 33
  2.1.2. Phương pháp Phân tích và Tổng hợp . 34

  2.1.3. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin 34
  2.2. Khung phân tích 36
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG 39
  3.1. Khá i quá t về Sở Nội vụ Hà Giang 39
  3.1.1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức . 39
  3.1.2. Số lượng, chất lượng công chức . 42
  3.2. Thực trạng công tá c quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ . 44
  3.2.1. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật và phân cấp của UBND
  tỉnh về nội dung quản lý . 44
  3.2.2. Nội dung công tác quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ 46
  3.2.3. Tổ chức bộ máy và việc bố trí công chức tham mưu 65
  3.3. Đá nh giá công tá c quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ 66
  3.3.1. Thành tựu 66
  3.3.2. Tồn tại . 67
  3.3.3. Nguyên nhân tác động đến công tác quản lý 69
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ 73
  4.1. Bối cảnh tá c động đến công tá c quản lý . 73
  4.2. Một số giải phá p hoàn thiện công tá c q uản lý nguồn nhân lực tại Sở
  Nội vụ Hà Giang 75
  4.2.1. Tái bố trí công chức theo vị trí việc làm 75
  4.2.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu của vị trí việc
  làm và tiêu chuẩn ngạch . 77
  4.2.3. Đổi mới công tác đánh giá công chức bằng đánh giá thường xuyên và
  nâng cao vai trò đánh giá trực tiếp của Cấp trưởng 79 4.2.4. Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở đối với
  công tác quản lý nguồn nhân lực 81
  4.2.5. Quan tâm tạo lợi thế, môi trường công tác, nhân lực tham mưu để thực
  hiện tốt công tác quản lý nguồn nhân lực . 82
  4.3. Hiệu quả và mối quan hệ của cá c giải pháp 84
  4.4. Một số kiến nghị đối với Bộ Nội vụ và UBND tỉnh 85
  4.4.1. Đề nghị Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi bổ sung
  một số nội dung sau: . 85
  4.4.2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: 86
  KẾT LUẬN . 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

  Xem Thêm: Quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ Tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ Tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status