Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO)

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu . ii
  Danh mục hình iii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 7
  1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NGUỒN
  NHÂN LỰC. . 7
  1.1.1. Khái niệm (Nhân lực, nguồn nhân lực, quản lý nguồn nhân lực trong doanh
  nghiêp) . 7
  1.1.2. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của quản lý nguồn lực . 8
  1.1.3. Mục tiêu của quản lý nguồn lực 10
  1.2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. 10
  1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực. . 11
  1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 13
  1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: . 14
  1.3. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 15
  1.3.1 Những nguyên tắc. 15
  1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng. . 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠICÔNG TY ELINCO . 22
  2.1. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ QUAN HỆ ĐẾN
  QUẢN LÝ NHÂN LỰC. 22
  2.1.1.Sơ lược về công ty, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm và cơ cấu tổ chức: 22
  2.1.2. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ và lĩnh vực hoạt động: . 24
  2.1.3. Kết quả hoạt động SXKD của ELINCO trong thời gian qua: . 29
  2.1.4 Đặc điểm, cơ cấu nguồn nhân lực: 29 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG
  TY ELINCO: . 33
  2.2.1 Công tác thu hút nguồn nhân lực . 33
  2.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: . 35
  2.2.3. Công tác duy trì nguồn nhân lực . 44
  2.3. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀ ĐẶT RA. . 54
  2.3.1 Đánh giá điểm mạnh và những hạn chế trong công tác quản lý nhân sự. . 54
  2.3.2. Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra. . 56
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ELINCO . 58
  3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG. 58
  3.1.1. Quan điểm. . 58
  3.1.2. Mục tiêu của Công ty ELINCO. . 58
  3.2. MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  CÔNG TY ELINCO. 58
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN
  NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ELINCO. . 59
  3.3.1. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực: 59
  3.3.2. Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: . 70
  3.3.3. Nhóm giải pháp tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực: 74
  3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 80
  3.4.1. Đối với công ty Viên Khoa Học Công Nghệ Quân Sự: . 80
  3.4.2. Đối với Nhà Nước: . 81
  KẾT LUẬN . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status