Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu, sơ đồ . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN
  ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC
  PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH . 6
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.1.1. Các công trình đã công bố liên quan đến nội dung luận văn . 6
  1.1.2. Những vấn đề đặt ra luận văn cần tiếp tục nghiên cứu 9
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong ngành phát thanh -
  truyền hình . 10
  1.2.1 Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát
  thanh - truyền hình 10
  1.2.2. Quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình 19
  1.3. Kinh nghiệm quản lý NNL tại một số Đài PT – TH trong nước và bài
  học cho Đài PT – TH tỉnh Hà Giang . 33
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số Đài địa phương . 33
  1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm cho Đài PT – TH tỉnh Hà Giang . 36
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Phương pháp luận . 37
  2.2. Phương pháp cụ thể 38
  2.2.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 38
  2.2.2. Phương pháp thống kê – so sánh 39
  2.2.3. Phương pháp phân tích - tổng hợp . 39
  2.2.4. Phương pháp lôgic - lịch sử . 40
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI
  PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2009 -
  2013 . 41
  3.1. Tổng quan về Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang . 41
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 41
  3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 42
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 44
  3.2. Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh -
  Truyền hình Hà Giang từ năm 2009 đến 2013 46
  3.2.1. Khái quát về NNL của Đài 46
  3.2.2. Hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền
  hình tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009 - 2013 . 52
  3.3. Đánh giá chung về hoạt động quản lý NNL của Đài PT – TH Hà Giang
  2009 - 2013 66
  3.3.1. Những thành tựu cơ bản . 66
  3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 68
  Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
  QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN
  HÌNH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 . 70
  4.1. Tác động của bối cảnh mới đến sự phát triển nguồn nhân lực và quản lý
  nguồn nhân lực trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình . 70
  4.1.1. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ phát thanh,
  truyền hình trên thế giới 70
  4.1.2. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 71
  4.1.3. Lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất
  của Việt Nam . 72 4.2. Định hướng, mục tiêu quản lý NNL PT – TH tỉnh Hà Giang đến năm
  2020, tầm nhìn 2030 74
  4.2.1. Định hướng . 74
  4.2.2. Mục tiêu . 76
  4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh
  - Truyền hình tỉnh Hà Giang đến năm 2020 . 77
  4.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy đi đôi với đổi mới công tác hoạch định
  phát triển nguồn nhân lực . 77
  4.3.2. Công tác phân tích công việc phải được thiết kế chi tiết và đầy đủ . 79
  4.3.3. Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực . 81
  4.3.4. Nâng cao hiệu quả đào tạo đi đôi với sử dụng hợp lý nguồn
  nhân lực 84
  4.3.5. Thực hiện đánh giá công việc đối với cán bộ nhân viên một cách
  công bằng và chính xác . 86
  4.3.6. Tạo động lực làm việc cho người lao động 89
  KẾT LUẬN . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status