Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC
  Trang

  Danh mục các ký hiệu viết tắt . i
  Danh mục các bảng ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4
  1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 4
  1.2. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ HỆ THỐNG NSNN . 7
  1.2.1. Khái niệm NSNN . 7
  1.2.2. Bản chất của NSNN . 7
  1.2.3. Chức năng của NSNN . 8
  1.2.4. Hệ thống ngân sách nhà nước . 10
  1.3. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10
  1.3.1. Quản lý NSNN và phân cấp quản lý NSNN . 10
  1.3.2. Quản lý chu trình ngân sách nhà nước 17
  1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NSNN . 24
  1.4.1. Cơ cấu tổ chức và năng lực cán bộ quản lý ngân sách cấp tỉnh . 24
  1.4.2. Chính sách, pháp luật quản lý ngân sách 25
  1.4.3. Đặc thù điều kiện tự nhiên và KT-XH của địa phương . 25
  1.4.4. Hệ thống kiểm tra, giám sát tới quản lý NSNN . 27
  1.4.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý NSNN 27
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29
  2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 29
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 29
  2.1.2. Tình hình Kinh tế - Xã hội 30

  2.2 CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN, CÁCH TIẾP CẬN VÀ THU THẬP
  THÔNG TIN . 31
  2.2.1. Cơ sở phương pháp luận 31
  2.2.2. Cách tiếp cận và thu thập thông tin . 31
  2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ . 32
  2.4. CÔNG CỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN
  SỐ LIỆU . 32
  2.4.1. Công cụ tra cứu trực tuyến . 32
  2.4.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu và nguồn số liệu . 32
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QLNSNN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN
  2011 - 2013 33
  3.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU, CHI VÀ CÂN ĐỐI NSNN 33
  3.1.1. Thu ngân sách nhà nước . 33
  3.1.2. Chi ngân sách nhà nước 38
  3.2. TÌNH HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN 61
  3.2.1. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách các cấp . 61
  3.2.2. Đánh giá chung . 62
  3.3. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT . 67
  3.3.1. Thu ngân sách nhà nước 67
  3.3.2. Chi ngân sách nhà nước . 68
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC QLNSNN TỈNH HÀ GIANG . 72
  4.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN
  THIỆN QLNSNN TỈNH HÀ GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI 72
  4.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang 72
  4.1.2. Phương hướng hoàn thiện QLNSNN tỉnh HG trong thời gian tới 73
  4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNSNN TỈNH HÀ GIANG . 76

  4.2.1. Hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức
  phân bổ chi ngân sách nhà nước . 76
  4.2.2. Hoàn thiện công tác lập và phân bổ, giao dự toán NSNN 77
  4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NS của cơ quan Kho
  bạc Nhà nước 79
  4.2.4. Tăng cường công tác thu của cơ quan Thuế và Hải quan . 80
  4.2.5. Nâng cao chất lượng công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách . 80
  4.2.6. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực, trình độ của cán
  bộ, công chức làm công tác quản lý tài chính 82
  4.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của Hội đồng
  nhân dân tỉnh trong tất cả các khâu của chu trình ngân sách . 83
  KẾT LUẬN 85
  Danh mục tài liệu tham khảo 87

  Xem Thêm: Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

quản lý ngân sách hà giang

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status