Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Ngân sách Nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Ngân sách Nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5. Phương pháp nghiên cứu 4
  6. Những đóng góp của Luận văn 5
  7. Kết cấu Luận văn 6
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 7
  1.1. Ngân sách Nhà nước 7
  1.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước (NSNN) 7
  1.1.2. Đặc điểm cơ bản của NSNN 8
  1.1.3. Bản chất và chức năng của NSNN . 9
  1.1.4.Vai trò của NSNN . 11
  1.1.5. Hệ thống NSNN . 14
  1.2. Quản lý NSNN 16
  1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc quản lý NSNN 16
  1.2.2. Nội dung của quản lý NSNN . 17
  1.2.2.1. Quản lý thu NSNN 17
  1.2.2.2. Quản lý chi NSNN 21
  1.2.3 Phân cấp quản lý NSNN 25
  1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý NSNN . 28
  1.3. Quản lý ngân sách trong lĩnh vực Giao thông Vận tải . 29
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ
  GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2010 -2012 . 35
  2.1. Đặc điểm của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ (GTVT) . 35 2.1.1. Chức năng, nhiê ̣m vụ và cơ cấu tổ chức của Sở GGTVT tỉnh Phú
  Thọ 35
  2.1.1.1. Chức năng 35
  2.1.1.2. Nhiệm vụ . 35
  2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức . 36
  2.1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi và khó khăn của Sở
  GTVT tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2010 - 2012 38
  2.2. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nư ớc tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ 44
  2.2.1. Cơ quan quản lý NSNN c ấp cho Sở GTVT tỉnh Phú Thọ . 44
  2.2.2. Quy mô NSNN cho GTVT . 45
  2.2.3. Quản lý NSNN 45
  2.2.3.1.Quản lý hoạt động thu . 45
  2.2.3.2.Quản lý hoạt động chi . 46
  2.2.4. Quy trình thực hiện quản lý NSNN tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ . 48
  2.2.4.1. Công tác lập dự toán NSNN . 48
  2.2.4.2. Công tác chấp hành dự toán NSNN . 51
  2.2.4.3. Công tác quyết toán NSNN 52
  2.2.5 Công tác công khai, thanh tra, kiểm tra Quản lý NSNN c ủa Sở GTVT
  tỉnh Phú Thọ . 52
  2.2.5.1 Hoạt động công khai tài chính, NSNN 52
  2.2.5.2. Công tác thanh tra, kiểm tra NSNN . 54
  2.2.6. Đánh giá những kết quả đạt được . 55
  2.2.7. Những hạn chế và nguyên nhân . 57
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ 61
  3.1. Mục tiêu, phương hướng hoàn thiện quản lý NSNN tại Sở GTVT tỉnh
  Phú Thọ 61
  3.1.1. Mục tiêu 61 3.1.2. Phương hướng . 61
  3.1.3. Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý NSNN t ại Sở GTVT
  tỉnh Phú Thọ . 62
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN t ại Sở
  GTVT tỉnh Phú Thọ 64
  3.2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức 64
  3.2.2. Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin 67
  3.2.3. Phân đi ̣nh trách nhiê ̣m và quyền hạn của từng cán bộ, cơ quan trong
  chu trình quản lý ngân sách nhà nước tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ . 68
  3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và s ử
  dụng NSNN tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ . 70
  3.2.5. Các giải pháp ki ểm soát chi và sử dụng NSNN hợp lý t ại Sở GTVT
  tỉnh Phú Thọ . 73
  3.2.5.1. Đổi mới việc lập và phân bổ dự toán chi ngân sách . 73
  3.2.5.2. Hướng tới lập dự toán ngân sách trung hạn , quản lý ngân sách theo
  đầu ra 76
  3.2.5.3. Cải tiến hình thức thanh toán các khoản chi . 82
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

  Xem Thêm: Quản lý Ngân sách Nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Ngân sách Nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status