Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Bắc Giang

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP
  HUYỆN . 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước . 6
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu vấn đề quản lý ngân sách địa phương 6
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý NSNN cấp huyện . 8
  1.2.1. Ngân sách Nhà nước và vai trò của NSNN . 8
  1.2.2. Quản lý NSNN . 24
  1.2.3.Kinh nghiệm quản lý ngân sách cấp huyện ở một số địa phương . 37
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  2.1. Phương phá p thống kê 44
  2.2. Phương phá p so sánh 44
  2.3. Phương phá p thu thập và phân tích số liệu, tài liệu . 45
  2.4. Phương phá p phân tích và tổng hợp 46
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA
  THÀNH PHỐ BẮC GIANG . 48
  3.1. Giới thiệu chung về thành phố Bắc Giang . 48
  3.1.1. Vị trí địa lý 48
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế thành phố Bắc Giang 48
  3.2. Tình hình quản lý ngân sá ch cấp huyện của thành phố Bắc Giang . 50
  3.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý . 50
  3.2.2. Công tác lập dự toán ngân sách . 52
  3.2.3. Công tác quản lý thu, chi ngân sách . 53 3.2.4. Công tác quyết toán Ngân sách 74
  3.2.5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thu, chi ngân sách . 75
  3.3. Đá nh giá chung về công tá c quản lý ngân sá ch của thành Phố Bắc
  Giang . 77
  3.3.1. Những kết quả đã đạt được . 77
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 81
  CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ BẮC GIANG
  TRONG THỜI GIAN TỚI 90
  4.1. Phương hướng, mục tiêu phá t triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc
  Giang, tỉnh Bắc Giang . 90
  4.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong thời gian tới . 90
  4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Bắc Giang
  giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 . 92
  4.2. Định hướng hoàn thiện công tá c quản lý NSNN cấp huyện của thành
  phố Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 . 95
  4.3. Một số giải phá p tăng cường quản lý NSNN cấp huyện của thành phố
  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang . 97
  4.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ngân sách cấp huyện . 97
  4.3.2. Nâng cao chất lượng lập dự toán NSNN 99
  4.3.3. Đổi mới công tác quản lý thu, chi ngân sách . 100
  4.3.4. Chú trọng chất lượng công tác quyết toán NSNN 107
  4.3.5. Tăng cường công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi NSNN . 108
  4.4. Một số kiến nghị . 109
  KẾT LUẬN . 114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 116

  Xem Thêm: Quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý ngân sách nhà nước ở Thành phố Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status