Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

  iii

  MỤC LỤC

  Nội dung Trang
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3
  3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4
  4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5 Phương pháp nghiên cứu 4
  6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC CẤP HUYỆN
  6
  1.1. Khái quát về ngân sách nhà nước 6
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung ngân sách nhà nước 5
  1.1.2. Vai trò, chức năng của ngân sách nhà nước 8
  1.1.3. Phân cấp ngân sách và đặc điểm của ngân sách cấp huyện 10
  1.2. Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách
  nhà nước cấp huyện
  11
  1.2.1. Các khái niệm cơ bản 12
  1.2.2. Nội dung quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 13
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước cấp
  huyện
  17
  1.3. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện ở một
  số địa phương.
  22
  1.3.1. Một số kinh nghiệm 22
  1.3.2. Một số bài học rút ra đối với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ
  An.
  26 iv

  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng 27
  2.2. Địa điểm nghiên cứu 31
  Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN
  32
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng điều hành
  ngân sách nhà nước huyện Hưng Nguyên
  32
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 32
  3.1.2. Các hoạt động kinh tế chủ yếu của huyện Hưng Nguyên 34
  3.1.3. Bộ máy quản lý ngân sách huyện Hưng Nguyên. 35
  3.1.4. Thực trạng điều hành ngân sách của huyện 37
  3.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa
  bàn huyện Hưng Nguyên
  38
  3.2.1. Lập dự toán ngân sách 38
  3.2.2. Chấp hành dự toán ngân sách 41
  3.2.3. Kế toán và quyết toán ngân sách huyện 52
  3.2.4. Đánh giá chung về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước
  huyện Hưng Nguyên
  53
  3.2.5. Một số hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước huyện Hưng
  Nguyên, tỉnh Nghệ An
  57
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN HƯNG NGUYÊN,
  TỈNH NGHỆ AN
  60
  4.1. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà
  nước huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
  61
  4.1.1. Bối cảnh hiện nay tác động đến quản lý ngân sách địa phương 61
  4.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện
  Hưng Nguyên
  65
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà 67 nước huyện Hưng Nguyên
  4.2.1. Tiếp tục đổi mới phân cấp ngân sách 67
  4.2.2. Thực hiện tốt chu trình quản lý NSNN 68
  4.2.3. Đổi mới công tác quản lý thu NSNN và chi NSNN 70
  4.2.4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị
  trấn
  74
  4.2.5. Hoàn thiện bộ máy quản lý NSNN đi đôi với nâng cao năng lực
  trình độ cán bộ quản lý NSNN
  75
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

  Xem Thêm: Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status