Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

  i
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU . iii
  MỤC LỤC CÁC HÌNH . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
  LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI VIỆT
  NAM 4
  1.1. Tổng quan nghiên cứu: . 4
  1.2. Một số vấn đề về ngân sá ch nhà nước . 5
  1.2.1. Khái niệm ngân sách 5
  1.2.2. Hệ thống ngân sách và phân cấp ngân sách: 7
  1.3. Nội dung về quản lý NSNN cấp huyện 10
  1.3.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản lý NSNN . 10
  1.3.2. Nguyên tắc quản lý và yêu cầu quản lý NSNN . 14
  1.3.3. Nội dung quản lý NSNN . 19
  1.4. Cá c nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý ngân sách 23
  1.4.1. Nhân tố khách quan . 23
  1.4.2. Nhân tố chủ quan . 24
  1.5. Kinh nghiệm quản lý ngân sá ch huyện của một số địa phương ở Việt Nam.27
  1.5.1. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách nhà nước huyện Nho Quan – Tỉnh
  Ninh Bình. . 27
  1.5.2. Kinh nghiệm quản lý Thu, chi ngân sách tại huyện Hương Sơn - tỉnh Hà
  Tĩnh . 28
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Cá c câu hỏi đặ t ra mà đề tài cầ n giải quyết 31
  2.2. Phương phá p nghiên cứu 31
  2.2.1. Xây dựng khung lý thuyết . 31
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 31
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 32
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin . 32
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NSNN TẠI HUYỆN CON CUÔNG,
  TỈNH NGHỆ AN . 34
  3.1. Khá i quá t chung về huyện Con Cuông 34 ii
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, văn hóa và xã hội 34
  3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế của Huyện Con Cuông 37
  3.2. Hoạt động quản lý ngân sá ch nhà nước tại huyện Con Cuông 39
  3.2.1. Tình hình thu- chi ngân sách 39
  3.2.2. Quản lý ngân sách NS tại huyện Con Cuông . 45
  3.3. Đá nh giá chung về công tá c quản lý ngân sá ch nhà nước ở huyện Con
  Cuông. . 54
  3.3.1. Kết quả đạt được về quản lý thu, chi NSNN tại huyện Con Cuông . 54
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong quản lý NSNN huyện Con Cuông . 56
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  NSNN HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN . 62
  4.1. Định hướng va mục tiêu về quản lý ngân sá ch trên địa bàn huyện Con
  Cuông giai đoạn 2015-2020 62
  4.1.1 Định hướng quản lý NSNN 62
  4.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và quản lý NSNN 64
  4.2. Cá c giải phá p chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý NSNN của huyện Con
  Cuông. . 66
  4.2.1. Tăng cường quản lý và tạo dựng, khai thác nguồn thu mới 66
  4.2.2. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách Huyện 72
  4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân
  sách . 79
  4.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý ngân sách huyện 80
  4.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách Huyện80
  4.2.6. Đổi mới công tác tổ chức và công tác cán bộ quản lý NSNN 81
  4.2.7. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách của KBNN . 83
  4.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy và sự điều hành của UBND huyện
  Con Cuông đối với quản lý chi NSNN . 83
  4.2.9. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế, kho bạc
  Nhà nước và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý ngân sách 84
  4.2.10. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính các cấp 84
  4.3. Kiến nghị 85
  4.3.1. Đối với Trung ương 85
  4.3.2. Đối với tỉnh Nghệ An 87
  4.3.3. Đối với Huyện Con Cuông. 88
  KẾT LUẬN 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93 MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1. Tốc độ tăng trưởng của Huyện Con Cuông, giai đoạn 2011-2014 . 37
  Bảng 3.2. Kết quả thu NSNN tại huyện Con Cuông giai đoạn 2012-2014 39
  Bảng 3.4. Tình hình thực hiện thu NSNN tại huyện Con Cuông giai đoạn 2012-
  2014 . 41
  Bảng 3.5. Cơ cấu chi NSNN tại huyện Con Cuông giai đoạn 2012-2014 . 42
  Bảng 3.6. Tình hình thực hiện chi NSNN tại huyện Con Cuông giai đoạn 2012-
  2014 . 43

  MỤC LỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1 - Hệ thống NSNN ở Việt Nam . 9
  Hình 3.1 – Bản đồ hành chính huyện Con Cuông 34

  Xem Thêm: Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status