Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG .i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH
  NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG . 6
  1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách cấp xã 6
  1.1.1. Khái niệm . 6
  1.1.2. Đặc điểm của ngân sách xã 10
  1.1.3. Vai trò của ngân sách xã 11
  1.2. Quản lý ngân sách cấp xã . 12
  1.2.1. Khái niệm . 12
  1.2.2. Các nguyên tắc quản lý ngân sách cấp xã . 13
  1.3. Nội dung quản lý ngân sách cấp xã 17
  1.3.1. Xây dựng bộ máy quản lý ngân sách . 17
  1.3.2. Lập dự toán thu, chi . 18
  1.3.3. Tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách 20
  1.3.4. Quyết toán thu, chi ngân sách 21
  1.3.5. Kiểm tra, kiểm soát 21
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách cấp xã . 23
  1.4.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 23
  1.4.2. Chính sách ngân sách của Nhà nước . 23
  1.4.3. Năng lực, phẩm chất cán bộ . 27
  1.4.4. Chính sách đãi ngộ . 27
  1.5. Kinh nghiệm của một số tỉnh và bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh trong việc
  quản lý ngân sách cấp xã . 28
  1.5.2. Kinh nghiệm của Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình trong quản lý ngân
  sách xã 28 1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh . 32
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
  TỈNH HÀ TĨNH 34
  2.1. Khái quát về ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh 34
  2.1.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến ngân sách cấp xã của Hà Tĩnh 34
  2.1.2. Tình hình ngân sách cấp xã của Hà Tĩnh . 36
  2.2. Tình hình quản lý ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh 40
  2.2.2. Dự toán thu-chi 45
  2.2.3. Chấp hành ngân sách . 54
  2.2.4. Quyết toán ngân sách . 58
  2.2.5. Kiểm tra, kiểm soát 59
  2.3. Đánh giá chung . 60
  2.3.1. Thành tựu . 60
  2.3.2. Hạn chế 61
  2.3.3. Nguyên nhân 63
  Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN
  SÁCH CẤP XÃ Ở HÀ TĨNH . 70
  3.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến hoạt động quản lý ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh . 70
  3.1.1. Tình hình đất nước và thế giới . 70
  3.1.2. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh . 70
  3.2. Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh 73
  3.2.1. Tăng nguồn thu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách 73
  3.2.2. Tăng quyền tự chủ cho ngân sách cấp xã 74
  3.1.3. Hoàn thiện quản lý ngân sách cấp xã phải phù hợp với quy định của
  pháp luật 74
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách cấp xã ở tỉnh Hà Tĩnh 75
  3.3.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý ngân sách cấp xã 75
  3.3.2. Nâng cao chất lượng xây dựng và giao dự toán, phân bổ và quyết định dự
  toán ngân sách xã . 76 3.3.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chấp hành dự toán . 76
  3.3.4. Nâng cao chất lượng quyết toán ngân sách xã . 78
  3.3.5. Minh bạch hóa, công khai hóa ngân sách cấp xã . 79
  3.3.6. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quản lý ngân
  sách xã 79
  KẾT LUẬN . 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  Xem Thêm: Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status