Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động xuất bản sách in ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động xuất bản sách in ở Việt Nam

  i
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC HÌNH vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu . 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 6
  3.1. Mục đích nghiên cứu 6
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  4.1. Đối tượng nghiên cứu . 6
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 6
  5. Phương pháp nghiên cứu 6
  5.1. Cách thức tiếp cận nghiên cứu đề tài . 6
  5.2. Các phương pháp nghiên cứu . 7
  6. Đóng góp mới của luận văn . 7
  7. Bố cục của luận văn . 7
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QLNN
  TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN . 8
  1.1. Khái niệm và sự cần thiết của QLNN về hoạt động xuất bản 8
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm QLNN về hoạt động xuất bản . 8
  1.1.2. Sự cần thiết của QLNN về hoạt động xuất bản . 13
  1.2. Nội dung QLNN về hoạt động xuất bản . 17
  1.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  phát triển hoạt động xuất bản . 17
  1.2.2. Tổ chức đọc, kiểm tra, thẩm định XBP lưu chiểu . 19
  1.2.3. Cấp và thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xuất bản . 20
  ii
  1.2.4. Thanh tra, kiểm tra, và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xuất
  bản 21
  1.2.5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản . 22
  1.3. Phân cấp QLNN về hoạt động xuất bản 22
  1.3.1. Chính phủ . 22
  1.3.2. Bộ Thông tin và Truyền thông . 23
  1.3.3. Cục Xuất bản . 23
  1.3.4. Uỷ bản Nhân dân cấp tỉnh . 23
  1.3.5. Sở Thông tin và Truyền thông . 23
  1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong QLNN về hoạt động xuất bản sách in
  và bài học cho Việt Nam 24
  1.4.1 Kinh nghiệm một số nước trong khu vực . 24
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31
  Chương 2: THỰC TRẠNG QLNN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH
  IN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY . 32
  2.1. Tổng quan về hoạt động xuất bản ở Việt Nam 32
  2.1.1. Sự hình thành ngành Xuất bản ở Việt Nam . 32
  2.1.2. Quá trình phát triển 32
  2.2. Tình hình QLNN về hoạt động xuất bản sách in ở Việt Nam giai
  đoạn 2004 - 2013 39
  2.2.1. Hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch,
  kế hoạch phát triển hoạt động xuất bản . 39
  2.2.2. Tổ chức đọc, kiểm tra, thẩm định XBP lưu chiểu . 42
  2.2.3. Hoạt động cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xuất
  bản 44
  2.2.4. Hoạt động liên kết xuất bản . 48
  2.2.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp
  luật xuất bản . 49
  2.2.6. Hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản . 54
  iii
  2.3. Đánh giá chung về QLNN đối với hoạt động xuất bản sách in 57
  2.3.1. Những thành tựu cơ bản 57
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 59
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QLNN ĐỐI
  VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH IN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM
  2020 . 64
  3.1. Cơ hội và thách thức của ngành Xuất bản trong bối cảnh mới 64
  3.1.1. Những cơ hội . 64
  3.1.2. Thách thức . 66
  3.2. Định hướng, mục tiêu của hoạt động xuất bản sách in đến năm
  2020 và tầm nhìn 2030 . 68
  3.2.1. Định hướng 68
  3.2.2. Mục tiêu . 68
  3.3. Một số giải pháp chủ yếu tăng cường QLNN về hoạt động xuất
  bản sách in trong thời gian tới 70
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật tạo hành
  lang thông thoáng cho hoạt động xuất bản phát triển 70
  3.3.2. Cần có quy hoạch phát triển dài hạn cho ngành Xuất bản 73
  3.3.3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản 74
  3.3.4. Đẩy mạnh XHH hoạt động xuất bản 75
  3.3.5. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức của đội ngũ
  cán bộ QLNN về hoạt động xuất bản 76
  3.3.6. Tăng cường quản lý hoạt động liên kết xuất bản . 77
  KẾT LUẬN 78
  PHỤ LỤC 1 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động xuất bản sách in ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động xuất bản sách in ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status