Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  LỜI NÓI ĐẦU . .
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .
  1.1.TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1.1. Khái niệm, bản chất kế toán quản trị
  1.1.2. Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp .
  1.1.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản
  xuất .
  1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .
  1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .
  1.3.1. Tổ chức bộ phận kế toán quản trị trong bộ máy kế toán
  1.3.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản
  xuất
  1.3.2.1. Tổ chức xây dựng hệ thống định mức chi phí và hệ thống dự toán
  ngân sách kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
  1.3.2.2. Tổ chức thu nhận thông tin ban đầu về kế toán quản trị .
  1.3.2.3. Tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán quản trị trong
  doanh nghiệp sản xuất
  1.3.2.4. Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích thông tin kế toán
  quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG
  CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  1

  17

  17
  17
  20

  22

  25
  27
  29

  32

  32
  37

  39

  55
  61


  62 2.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
  2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG
  TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  2.3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG
  NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  2.3.1. Thực trạng tổ chức bộ phận kế toán quản trị trong bộ máy kế toán
  2.3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các
  doanh nghiệp thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam
  2.3.2.1. Tổ chức xây dựng hệ thống định mức chi phí và hệ thống dự toán
  ngân sách
  2.3.2.2. Tổ chức thu nhận thông tin ban đầu .
  2.3.2.3. Tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán quản trị
  2.3.2.4. Tổ chức lập báo cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán
  quản trị
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN
  TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG
  NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  2.4.1. Ưu điểm .
  2.4.2. Nhược điểm
  2.4.3. Nguyên nhân của những vấn đề tồn tại
  2.5. TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ
  GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP
  VIỆT NAM
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC
  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
  3.1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH
  NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  3.2. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  62

  65
  78
  78

  79

  79
  83
  85

  100


  104
  104
  105
  112

  113
  121


  123

  123

  THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG
  TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM .
  3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ phận kế toán quản trị trong bộ máy kế toán .
  3.3.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin KTQT trong các doanh
  nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam .
  3.3.2.1.Hoàn thiện tổ chức xây dựng hệ thống định mức chi phí và hệ
  thống dự toán ngân sách
  3.3.2.2.Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin ban đầu
  3.3.2.3.Hoàn thiện tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán
  quản trị .
  3.3.2.4.Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích thông tin kế
  toán quản trị trong doanh nghiệp .
  3.4. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG
  TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
  3.4.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng .
  3.4.2. Đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô
  Việt Nam
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .
  KẾT LUẬN .
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

tô chưc kê toan quan tri

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status