Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng ii
  Danh mục hình iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC
  TIỄN VỀ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP,
  TÁI XUẤT . 4
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập,
  tái xuất . 6
  1.2.1. Khái quát về quản lý hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất 6
  1.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đối với
  sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay 9
  1.2.3. Nội dung quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất 11
  1.2.4. Quy trình nghiệp vụ quản lý của hải quan đối với hàng hóa kinh
  doanh tạm nhập, tái xuất . 18
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hải quan đối với hàng hóa kinh
  doanh tạm nhập, tái xuất . 23
  1.3. Kinh nghiệm quản lý hải quan đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng
  hóa tại một số địa phương và bài học rút ra cho Cục hải quan tỉnh Hà Giang 27
  1.3.1. Kinh nghiệm của hải quan Lào Cai . 27
  1.3.2. Kinh nghiệm của hải quan Quảng Ninh . 28
  1.3.3. Kinh nghiệm của hải quan Lạng Sơn . 29
  1.3.4. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho Cục hải quan tỉnh
  Hà Giang . 29
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 31
  2.2. Phương pháp chuyên gia 31
  2.3. Phương pháp thu thập số liệu . 32
  2.3.1. Số liệu thứ cấp: 32
  2.3.2. Số liệu sơ cấp . 32
  2.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp 34
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI
  XUẤT TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG 36
  3.1. Đặc điểm tình hình Cục hải quan tỉnh Hà Giang . 36
  3.2. Thực trạng quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục hải
  quan tỉnh Hà Giang . 43
  3.2.1. Tình hình thực hiện quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
  trong thời gian qua của Cục hải quan tỉnh Hà Giang . 43
  3.2.2. Đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thực
  trạng quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục hải quan tỉnh
  Hà Giang 46
  3.2.3. Đánh giá tổng quát thực trạng quản lý hàng hóa kinh doanh tạm
  nhập, tái xuất thời gian qua tại Cục hải quan tỉnh Hà Giang . 58
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HÀNG HÓA KINH
  DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG 65
  4.1. Bối cảnh mới tác động đến công tác quản lý hàng hóa kinh doanh tạm
  nhập, tái xuất . 65
  4.2. Quan điểm và mục tiêu của ngành hải quan đến năm 2020 66
  4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái
  xuất 69
  4.4. Các điều kiện đảm bảo thực hiện hoàn thiện quản lý hàng hóa kinh doanh
  tạm nhập, tái xuất tại Cục hải quan tỉnh Hà Giang . 75
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

  Xem Thêm: Quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status