Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt i
  Danh mục các bảng biểu . ii
  Danh mục các biểu đồ . iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN
  ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA . 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.1.1. Nghiên cứu về quản lý du lịch nói chung 6
  1.1.2. Nghiên cứu về quản lý du lịch di sản văn hóa . 7
  1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý du lịch di sản văn hóa 10
  1.2.1. Di sản văn hóa . 10
  1.2.2. Du lịch di sản văn hóa . 21
  1.2.3. Quản lý Du lịch di sản văn hóa . 25
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU . 33
  2.1. Phương pháp nghiên cứu . 33
  2.1.1. Những phương pháp tiếp cận 33
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 33
  2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 34
  2.2. Các công cụ được sử dụng 36
  2.2.1. Công cụ tra cứu trực tuyến 36
  2.2.2. Các nguồn tư liệu, cơ sở dữ liệu và nguồn số liệu 36
  2.2.3. Công cụ mô phỏng nghiên cứu điều tra 36
  2.3. Mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu, các phương pháp phân tích, tiếp cận được sử
  dụng trong đề tài 37
  2.4. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 38

  2.5. Quy trình nghiên cứu . 39
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA TRÊN
  ĐỊA BÀN HÀ NỘI 40
  3.1. Tình hình phát triển du lịch di sản văn hóa tại Hà Nội 40
  3.1.1. Khái quát về giá trị Di sản văn hóa Hà Nội. . 40
  3.1.2. Tình hình phát huy giá trị di sản văn hóa cho du lịch trên địa bàn Hà Nội. 44
  3.2. Công tác quản lý Du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội 59
  3.2.1. Về định hướng phát triển Du lịch di sản văn hóa Thủ đô. . 59
  3.2.2. Về xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách. 60
  3.2.3. Tổ chức thực thi chính sách về quản lý Du lịch di sản văn hóa. . 62
  3.2.4. Kiểm tra, giám sát thực thi chính sách pháp luật về Du lịch di sản
  văn hóa. 67
  3.2.5. Đánh giá và điều chỉnh chính sách. 67
  3.3. Những vấn đề cần phải giải quyết 68
  3.3.1. Những hạn chế yếu kém trong nội dung quản lý. 68
  3.3.2. Nguyên nhân hạn chế vướng mắc về phương pháp và công cụ quản lý
  Du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội. . 69
  3. 4. Phân tích SWOT về Quản lý Du lịch di sản văn hóa Hà Nội. . 70
  CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 72
  4.1. Dự báo về xu hướng phát triển du lịch và du lịch di sản văn hóa trên địa bàn
  Hà Nội. . 72
  4.1.1. Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô. 72
  4.1.2. Dự báo xu hướng phát triển du lịch của Thủ đô Hà Nội đến năm
  2020. 73
  4.1.3. Dự báo xu hướng phát triển Du lịch di sản văn hóa. 75
  4.2. Định hướng phát triển Du lịch di sản văn hóa Hà Nội 76 4.2.1. Du lịch di sản văn hóa Hà Nội phải gắn chặt với phát triển Du lịch di
  sản văn hóa Việt Nam và các nước trong khu vực. . 76
  4.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. . 77
  4.2.3. Phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển kinh tế du lịch và phát
  triển kinh tế xã hội nói chung. . 79
  4.2.4. Quảng bá và nâng cao vị thế quốc gia. . 81
  4.3. Một số giải pháp chủ yếu để đạt được hiệu quả trong quản lý Du lịch di sản
  văn hóa tại Hà Nội 83
  4.3.1. Xây dựng chiến lược phát triển Du lịch di sản văn hóa 83
  4.3.2. Xây dựng hệ thống chính sách quản lý Du lịch di sản văn hóa 86
  4.3.3. Tổ chức thực hiện chính sách 91
  4.3.4. Kiểm tra, giám sát thực thi chính sách 98
  4.3.5. Đánh giá và điều chỉnh chính sách. 99
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

  Xem Thêm: Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status