Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC HÌNH viii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính c ấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiê ̣m vụ nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Những điểm mới của Luận văn 4
  5. Kết cấu luận văn . 4
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN 5
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư XDCT 6
  1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng 6
  1.2.2 Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình . 7
  1.2.3 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng . 8
  1.2.4 Các hình thức quản lý thực hiện dự án 11
  1.2.5 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng . 13
  1.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng . 14
  1.3.1 Quản lý thời gian của dự án 14
  1.3.2 Quản lý chi phí dự án . 14
  1.3.3 Quản lý chất lượng dự án 16
  1.3.4 Quản lý nguồn nhân lực 17
  1.3.5 Quản lý rủi ro trong dự án . 17
  1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án . 17 iv
  1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý dự án . 19
  1.6 Kinh nghiệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam và kinh nghiệm Nước ngoài 20
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 22
  2.1 Cơ sở lý luâ ̣n nghiên cứu . 22
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 22
  2.3 Đi ̣a điểm và thời gian nghiên cứu 23
  2.3.1 Đi ̣a điểm nghiên cứu . 23
  2.3.2 Thời gian nghiên cứu 23
  2.4 Phân tích dữ liê ̣u . 24
  2.4.1 Phân tích, so sánh dữ liê ̣u 24
  2.4.2 Công cụ phần mềm phân tích dữ liê ̣u 24
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH TẠI TỔNG CÔNG TY XÂ Y LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN GIAI
  ĐOẠN 2009-2013 . 25
  3.1 Tổng quan về Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghê ̣ An . 25
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
  3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An 28
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy của PVNC . 29
  3.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 34
  3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp
  Dầu khí Nghê ̣ An 38
  3.2.1 Giới thiệu về các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. 38
  3.2.2 Thực trạng hình thức tổ chức quản lý dự án tại Công ty 42
  3.2.3 Thực trạng quy trình quản lý dự án tại công ty . 44
  3.2.4 Thực trạng cơ chế quản lý dự án tại BQLDA của Công ty . 45
  3.2.5 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 46
  3.3 Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu
  khí Nghệ An 60
  3.3.1 Những kết quả đạt được . 60 3.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 65
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NH ẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QU ẢN
  LÝ DỰ ÁN ĐẨU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY
  LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN . 71
  4.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn đến
  2025 . 71
  4.2 Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án ta ̣i Tổng công ty xây lắp Dầu
  khí Nghệ An 71
  4.2.1 Đổi mới cơ cấu tổ chức 72
  4.2.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 74
  4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí . 76
  4.2.4 Nâng cao chất lượng quá trình lập kế hoạch trong quản lý dự án . 77
  4.2.5 Nâng cao chất lượng công tác quản lý tiến độ của dự án . 78
  4.2.6 Nâng cao chất lượng công tác quản lý chất lượng . 79
  4.3 Một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành có thẩm quyền của Nhà Nước . 80
  KẾT LUẬN . 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status