Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC HÌNH . iii
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ
  KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN
  NGÂN SÁCH Ở CẤP HUYỆN 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.2. Những vấn đề lí luận và thực tiễn về QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn
  NSNN 6
  1.2.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư XDCB 6
  1.2.2. Đầu tư XDCB từ vốn NSNN: Khái niê ̣m, vai trò và đă ̣c điểm . 7
  1.2.3. Mô ̣t số vấn đề lí luận về QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN . 12
  1.2.3.1. Khái niệm, phạm vi, đối tượng QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn
  ngân sách. 12
  1.2.4. Kinh nghiệm QLNN đối với hoạt động đầu tư XDCB từ vốn ngân sách
  ở một số địa phương trong nước . 32
  1.2.4.2 Kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai . 33
  1.3.5. Mô ̣t số bài ho ̣c kinh nghiê ̣m áp du ̣ng quản lý đầu tư XDCB ở cấp
  huyện, tỉnh Nghệ An . 34
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Phương pháp luận . 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 39
  2.3.1. Địa điểm nghiên cứu. 39 2.3.2. Thời gian nghiên cứu. . 40
  2.4. Kỹ thuật và công cụ phân tích 40
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
  TỪ VỐN NGÂN SÁCH Ở CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ
  AN . 41
  3.1. Tổng quan về đầu tư XDCB từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bàn
  tỉnh Nghệ An . 41
  3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên . 41
  3.1.2. Tình hình kinh tế của tỉnh Nghê ̣ An nói chung và các huyện nói riêng 41
  3.1.3. Tình hình quy hoạch xây dựng . 43
  3.1.4. Đầu tư XDCB từ vốn NSNN ở cấp huyện trên đi ̣a bàn tỉnh Nghê ̣ An . 44
  3.2. Thực trạng về QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn ngân sách ở cấp
  huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 47
  3.2.1. Thực trạng công cụ quản lý đầu tư XDCB từ vốn ngân sách ở cấp
  huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. . 47
  3.2.2. Thực trạng quy trình quản lý đầu tư XDCB . 56
  3.2.3. Thực trạng phương pháp quản lý đầu tư XDCB từ vốn ngân sách ở cấp
  huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 61
  3.2.4. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi pha ̣m trong công tác đầu tư
  XDCB từ vốn ngân sách. 63
  3.3. Đánh giá về QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN ở cấp huyện trên
  địa bàn tỉnh Nghệ An 65
  3.3.1. Những thành tựu 65
  3.3.2. Những hạn chế 68
  3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 70 CHƯƠNG 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG
  QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH Ở
  CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN . 72
  4.1. Phương hướng tăng cường QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN ở
  cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 72
  4.1.1. Những căn cứ đề xuất phương hướng tăng cường QLNN đối với đầu tư
  XDCB từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bản tỉnh Nghệ An 72
  4.1.2. Phương hướng tăng cường QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn ngân
  sách ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 76
  4.2. Giải pháp tăng cường QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN ở cấp
  huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2025) . 78
  4.2.1. Giải pháp về hoàn thiện các công cụ quản lý đầu tư XDCB từ vốn ngân
  sách 78
  4.2.2. Giải pháp về hoàn thiện và thực hiện quy trình quản lý . 82
  4.2.3. Giải pháp về phương pháp QLNN đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN
  . 85
  4.2.4. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
  thông tin trong quản lý đối với đầu tư XDCB từ vốn NSNN . 88
  4.2.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi pha ̣m trong quản lý đầu tư
  XDCB từ vốn NSNN . 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

  Xem Thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách ở cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status