Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý đào tạo nghề cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đào tạo nghề cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục bảng biểu . i
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐÀO
  TẠO NGHỀ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HÀ GIANG 7
  1.1. Khái niệm nghề, đào tạo nghề, quản lý đào tạo nghề. . 7
  1.1.1. Khái niệm nghề. 7
  1.1.2. Khái niệm về đào tạo nghề. . 15
  1.1.3. Khái niệm về quản lý đào tạo nghề. 17
  1.2. Mục tiêu, nội dung và các biện pháp quản lý đào tạo nghề. 18
  1.2.1. Mục tiêu của quản lý đào tạo nghề. 18
  1.2.2. Nội dung quản lý đào tạo nghề. 19
  1.2.3. Các biện pháp quản lý đào tạo nghề. . 24
  1.3. Các yếu tố tác động đến quản lý đào tạo nghề. 30
  1.3.1. Tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. . 31
  1.3.2. Các yếu tố dân số. . 32
  1.3.3. Thông tin về thị trường việc làm và lao động. 32
  1.3.4. Thái độ nhận thức của xã hội về nghề và công tác đào tạo nghề. 34
  1.3.5. Kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo nghề. 34
  1.3.6. Cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và yêu cầu hội nhập khu
  vực và quốc tế. . 35
  1.3.7. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào
  tạo phát triển nghề. . 36
  1.4. Các tiêu chí đánh giá về quản lý đào tạo nghề. 37
  1.4.1. Tiêu chí về mục tiêu và nhiệm vụ. . 37
  1.4.2.Tiêu chí về tổ chức và quản lý 38
  1.4.3.Tiêu chí về hoạt động dạy và học . 39
  1.4.4. Tiêu chí về giáo viên và cán bộ quản lý 41
  1.4.5. Tiêu chí chương trình, giáo trình 43
  1.4.6. Tiêu chí về thư viện . 46 1.4.7. Tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học 46
  1.4.8. Tiêu chí về quản lý tài chính . 49
  1.4.9. Tiêu chí về các dịch vụ cho người học nghề . 50
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53
  2.1. Phương pháp luận chung 53
  2.2. Các Phương pháp nghiên cứu cụ thể 53
  Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ
  CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HÀ GIANG . 57
  3.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang . 57
  3.2. Thực trạng công tác quản lý đào tạo nghề ở Hà Giang. . 58
  3.2.1. Mục tiêu nội dung, phương pháp đào tạo nghề ở Hà Giang. . 58
  3.2.2. Các nhân tố tác động đến đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề. . 79
  3.2.3. Những kết quả đạt được của công tác quản lý đào tạo nghề ở
  Hà Giang . 93
  Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ -
  XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI. 105
  4.1. Quan điểm định hướng phát triển đào tạo nghề. 105
  4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao công tác quản lý đào tạo nghề
  cho phát triển kinh tế xã hội Hà Giang. 106
  4.2.1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo nghề 106
  4.2.2. Thực hiện việc đổi mới nội dung giáo dục, phương pháp dạy học
  và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. . 107
  4.2.3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ
  quản lý giáo dục, đào tạo. . 107
  4.2.4. Phát triển mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo
  dục và đào tạo. 108
  4.2.5. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách. 109
  4.2.6. Tăng cường đầu tư ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ kỹ
  thuật tiên tiến vào đào tạo và sản xuất. 111
  4.2.7. Đẩy mạnh xã hội hóa thu hút mọi nguồn lực cho đào tạo phát triển
  nghề. 111 4.2.8. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền. 111
  KẾT LUẬN . 112
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

  Xem Thêm: Quản lý đào tạo nghề cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đào tạo nghề cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status