Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng ISO 9000

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng ISO 9000

  i
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  5. Giả thiết khoa học 7
  6. Phương pháp nghiên cứu 7
  7. Kết cấu luận văn . 7
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT
  THEO HƯỚNG ISO 9000 . 9
  1.1. Quản lý cơ sở vật chất trong trường đại học . 9
  1.1.1. Các khái niệm . 9
  1.1.2. Quản lý cơ sở vật chất trong trường đại học 11
  1.2.Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 13
  1.2.1.Quản lý chất lượng . 13
  1.2.2. Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9000 và vấn đề chất
  lượng của sản phẩm và tổ chức 15
  1.2.3. Mục đích áp dụng 18
  1.3. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong quản lý cơ sở
  vật chất ở trường đại học . 19
  1.3.1. Sự cần thiết của việc áp dụng . 19
  ii
  1.3.2. Mô hình vận dụng ISO vào quản lý cơ sở vật chất trong trường
  đại học . 20
  Kết luận chương 1 . 24
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT
  CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN, TRIỂN VỌNG
  ÁP DỤNG HỆ THỐNG ISO 9000 . 25
  2.1. Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN . 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 25
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 25
  2.1.3. Sứ mạng thành lập 29
  2.1.4. Định hướng phát triển 29
  2.2. Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất trong Trường Đại học Kinh
  tế - ĐHQGHN . 30
  2.2.1. Hệ thống cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  . 30
  2.2.2. Các tiếp cận quản lý cơ sở vật chất đang sử dụng trong Trường
  Đại học Kinh tế - ĐHQGHN . 31
  2.2.3. Điều tra thực trạng việc quản lý cơ sở vật chất của Trường Đại
  học Kinh tế - ĐHQGHN 33
  2.3. Một số đánh giá về thực trạng quản lý cơ sở vật chất của Trường Đại
  học Kinh tế - ĐHQGHN theo đặc trưng của ISO 9000 40
  2.3.1. Những điểm mạnh và thuận lợi . 40
  2.3.2. Những điểm yếu và khó khăn 41
  2.3.3. Một số nguyên nhân tạo nên bất cập 43
  Kết luận chương 2 . 43


  iii
  CHƯƠNG 3.
  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH ÁP DỤNG ISO 9000 VÀO QUẢN
  LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -
  ĐHQGHN . 45
  3.1. Những nguyên tắc được chọn lựa để áp dụng ISO 9000 vào quản lý
  CSVC tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN . 45
  3.2 Giải pháp áp dụng ISO 9000 vào quản lý cơ sở vật chất tại Trường Đại
  học Kinh tế - ĐHQGHN . 47
  3.2.1. Xây dựng hệ thống tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng theo
  ISO 9000 trong quản lý cơ sở vật chất 47
  3.2.2. Xây dựng chính sách chất lượng - mục tiêu chất lượng 48
  3.2.3. Xây dựng cách thức trao đổi thông tin giữa các bộ phận, giữa
  các bộ phận chuyên trách quản lý CSVC và các bộ phận thụ hưởng
  dịch vụ CSVC . 49
  3.2.4. Xây dựng trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, cụ thể 50
  3.2.5. Xây dựng các nguồn lực thích hợp 50
  3.2.6. Xây dựng phương pháp tìm hiểu về sự thỏa mãn của khách hàng
  51
  3.2.7. Xây dựng cách thức đánh giá, theo dõi và cải tiến các hoạt động
  quản lý cơ sở vật chất 51
  3.3. Quy trình triển khai vận dụng ISO 9000 quản lý cơ sở vật chất tại
  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo hướng áp dụng ISO 9000 52
  3.4. Một số lưu ý khi vận dụng ISO 9000 trong quản lý cơ sở vật chất tại
  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN . 57
  3.5. Tính khả thi của việc áp dụng ISO 9000 trong quản lý cơ sở vật chất
  tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 58
  Kết luận chương 3 . 60
  iv
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 61
  KẾT LUẬN 61
  KIẾN NGHỊ . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤ LỤC 1:PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN
  LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 66
  PHỤ LỤC 2:PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 70
  PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VẬN DỤNG ISO
  TRONG QUẢN LÝ CSVC . 73

  Xem Thêm: Quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng ISO 9000
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý cơ sở vật chất ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng ISO 9000 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status