Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

  MỤC LỤC
  Danh mục chữ viết tắt . i
  Danh mục các bảng ii
  Danh mục các hình vẽ . iii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  5. Cấu trúc luận văn 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC . 4
  1.1. Tổng quan nghiên cứu liên quan 4
  1.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến vấn đề chi thường xuyên ngân sách . 4
  1.1.2. Hướng nghiên cứu của tác giả . 7
  1.2. Tổng quan về quản lý chi thường xuyên NSNN 8
  1.2.1. Khái niệm và phân loại . 8
  1.2.2. Đặc điểm quản lý chi thường xuyên NSNN . 10
  1.2.3. Vai trò của chi thường xuyên NSNN 10
  1.2.4. Nguyên tắc và nội dung quản lý chi thường xuyên của NSNN 11
  1.2.5. Tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường
  xuyên . 14
  1.3. Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên tại một số nước . 19
  1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý chi thường xuyên nói chung trong cơ quan
  hành chính nhà nước của các nước . 19
  1.3.2. Bài học vận dụng về công tác quản lý chi thường xuyên trong cơ quan
  hành chính Nhà nước ở Việt Nam . 22
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.1. Quá trình nghiên cứu 26
  2.2. Hệ thống dữ liệu thu thập . 26
  Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TỔNG
  CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC . 28
  3.1. Giới thiệu chung về Tổng cục Dự trữ Nhà nước . 28
  3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước 28
  3.1.2. Hoạt động đặc thù của Tổng cục dự trữ Nhà nước . 30
  3.1.3. Tổ chức bộ máy của Tổng cục Dự trữ Nhà nước 31
  3.2. Nội dung quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước . 33
  3.2.1. Hệ thống các văn bản quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN 33
  3.2.2. Nội dung chi thường xuyên thực hiện tự chủ của TCDTNN 35
  3.2.3. Nội dung chi thường xuyên không thực hiện tự chủ của TCDTNN 35
  3.3. Thực trạng quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước 36
  3.3.1. Nguồn kinh phí 36
  3.3.2. Phân cấp quản lý kinh phí chi hoạt động thường xuyên 39
  3.3.3. Tiêu chuẩn, định mức, mức chi trong quản lý chi thường xuyên . 42
  3.3.4. Quản lý, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 45
  3.3.5. Lập, phân bổ, giao dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách . 47
  3.4. Đánh giá về quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục DTNN . 50
  3.4.1. Kết quả đạt được . 50
  3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân . 58
  Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
  QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TỔNG CỤC DTNN . 65
  4.1. Mục tiêu, định hướng quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN . 65
  4.1.1. Mục tiêu quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN 65
  4.1.2. Định hướng quản lý chi thường xuyên tại TCDTNN . 65 4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ
  Nhà nước. 66
  4.2.1. Đổi mới quy trình lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí NSNN
  Công tác lập, phân bổ dự toán 66
  4.2.2. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 72
  4.2.3. Nâng cao ý thức tự chủ tài chính và kiện toàn tổ chức bộ máy 74
  4.2.4. Tăng cường vai trò chủ động sáng tạo trong điều hành xử lý công việc
  nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng ở các đơn vị DTNN khu vực
  . 76
  4.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ 78
  4.2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa công tác quản
  lý tài chính . 78
  4.3. Một số kiên nghị . 79
  4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ . 79
  4.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính (cơ quan quản lý nhà nước): 81
  KẾT LUẬN 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status