Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

  i

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG
  XUYÊN NSNN CẤP HUYỆN TẠI VIỆT NAM .8
  1.1. Khái quát chung về chi ngân sách nhà nước 8
  1.1.1. Khái niệm NSNN . 8
  1.1.2. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước . 12
  1.1.3. Khái niệm chi ngân sách nhà nước . 15
  1.1.4. Phân loại chi NSNN: . 17
  1.2. Chi thường xuyên từ NSNN . 19
  1.2.1. Khái niệm 19
  1.2.2. Đặc điểm và nội dung của chi thường xuyên 23
  1.2.3. Nguyên tắc chi thường xuyên ngân sách. . 25
  1.2.4. Nội dung chi thường xuyên . 26
  1.3. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chi thường xuyên từ
  NSNN. . 28
  1.3.1. Vai trò của chi thường xuyên từ NSNN . 28
  1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi thường xuyên . 29
  1.4. Quản lý chi thường xuyên NSNN 32
  1.4.1 Khái niệm .32
  1.4.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN . . 32
  1.4.3 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 33
  1.4.4 Khái niệm qui trình chi NS và khác nhau giữa qui trình chi và quản
  lý NSNN. 34
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN KINH MÔN 36
  2.1. Khái quát chung về huyện Kinh môn 36 ii

  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, văn hóa và xã hội . 36
  2.1.2.Tình hình phát triển kinh tế của Huyện Kinh môn giai đoạn 2010-
  2013 . 37
  2.2. Thực trạng về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân
  sách nhà nước tại huyện Kinh Môn 39
  2.2.1. Thực trạng về cân đối ngân sách của Huyện Kinh Môn . 40
  2.2.2. Tình hình chi thường xuyên NSNN tại huyện Kinh môn . 44
  2.2.3.Chi thường xuyên ngân sách nhà nước của Huyện Kinh Môn 47
  2.3. Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Kinh Môn .50
  2.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý NSNN .50
  2.3.2 Thực trạng bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về ngân sách
  huyện Kinh Môn 52
  2.4. Đánh giá về công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại
  Huyện Kinh Môn . 53
  2.4.1. Kết quả đạt được . 53
  2.4.2. Những hạn chế, tồn tại 54
  2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại . 58
  CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG
  XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN KINH MÔN 61
  3.1. Phương hướng và mục tiêu đặt ra đối với hoàn thiện quản lý chi
  thường xuyên ngân sách nhà nước tại Huyện Kinh Môn, Hải Dương . 61
  3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân
  sách nhà nước tại huyện Kinh Môn 63
  3.2.1. Đổi mới hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà
  nước . 63
  3.2.2. Đổi mới việc lập, phân bổ dự toán chi ngân sách 64
  3.2.3. Cải tiến nội dung, phương thức lập và phê duyệt quyết toán chỉ
  ngân sách . 68
  3.2.4. Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho hoạt động chi thường xuyên.69 3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của cán
  bộ quản lý tài chính - kế toán các cấp 71
  3.2.6 Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính các cấp 72
  3.3. Kiến nghị 72
  3.3.1. Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính Phủ 72
  3.3.2.Với tỉnh Hải Dương: 77
  KẾT LUẬN . 80

  Xem Thêm: Quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status