Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT
  LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA CÁC NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI 8
  1.1. Giới thiệu về dịch vụ NHĐT và chất lượng dịch vụ NHĐT 8
  1.1.1 Dịch vụ NHĐT . 8
  1.1.2 Chất lượng dịch vụ NHĐT . 15
  1.2 Quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT . 23
  1.2.1 Khái niệm . 23
  1.2.2 Nội dung của quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT 24
  1.2.3 Vai trò của quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT 29
  1.2.4 Đo lường chất lượng dịch vụ NHĐT 30
  1.3 Kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT trong nước và quốc tế,
  bài học đối với Việt Nam 31
  1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT ở nước ngoài và
  bài học đối với Việt Nam 31
  1.3.2 Kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT ở trong nước và
  bài học kinh nghiệm đối với VTB . 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHĐT
  TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ
  TĨNH . 40
  2.1 Giới thiệu chung về dịch vụ NHĐT tại NHTMCP Công thương Viê ̣t Nam-
  chi nhánh Hà Tĩnh . 40
  2.1.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh
  Hà Tĩnh . 40
  2.1.2 Dịch vụ NHĐT và chất lượng dịch vụ NHĐT tại VTB Hà Tĩnh 47
  2.2. Thực trạng quản lý chất lượng di ̣ch vu ̣ ngân hàng điê ̣n tử tại NHTMCP
  Công thương Viê ̣t Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh . 60
  2.2.1 Quy định, quy trình cung ứng, quản lý dịch vụ ngân hàng điện tử
  của Ngân hàng Công thương Việt Nam 60
  2.2.2 Thực trạng về chất lượng dịch vụ Ngân hàng hàng điện tử tại Ngân
  hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 61
  2.2.3 Thực trạng về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại
  Vietinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh .71
  2.3 Đánh giá về quản lý chất lượng dịch vụ NHĐT tại VTB Hà Tĩnh . 77
  2.3.1 Những kết quả đạt được . 77
  2.3.2 Những mặt hạn chế 80
  2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế . 81
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG
  VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH . 82
  3.1 Đi ̣nh hướng phát triển di ̣ch vu ̣ ngân hàng điê ̣n tử ta ̣i VTB chi nhánh Hà
  Tĩnh . 82
  3.1.1 Xu thế toàn cầu hóa và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các
  NHTM Việt Nam . 82
  3.1.2 Đi ̣nh hướng phát triển di ̣ch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank
  Hà Tĩnh . 85
  3.2 Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử . 86 3.2.1 Hoàn thiện chính sách phát triển kinh doanh86Error! Bookmark
  not defined.
  3.2.2 Hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng hướng đến KH .86
  3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing, chăm sóc KH .88
  3.3.4 Xây dựng nguồn nhân lực cho dịch vụ NHĐT 88
  3.2.5 Đẩy mạnh việc quảng bá cho dịch vụ NHĐT 89
  3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 89
  3.3 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý 90
  3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý . 90
  3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 93
  3.3.3 Kiến nghị đối với NHTMCP Công thương Việt Nam 93
  KẾT LUẬN . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status