Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu hình vẽ . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO
  THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC . 7
  1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7
  1.1.1. Khái niệm dự án . 7
  1.1.2. Khái niệm quản lý dự án 7
  1.1.3. Vốn ngân sách đối với các dự án giao thông đường bộ . 8
  1.2. Vai trò của dự án giao thông đường bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội . 11
  1.2.1. Giao thông đường bộ với việc thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế . 11
  1.2.2. Giao thông đường bộ góp phần phát triển văn hóa xã hội . 11
  1.2.3. Giao thông đường bộ thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế . 12
  1.3. Dự án giao thông đường bộ 12
  1.3.1. Khái niệm dự án giao thông đường bộ . 12
  1.3.2. Đặc điểm của dự án giao thông đường bộ . 12
  1.3.3. Phân loại dự án giao thông đường bộ 14
  1.4. Quản lý dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn NSNN 15
  1.4.1. Quản lý dự án giao thông đường bộ . 15
  1.4.2. Quy trình thực hiện một dự án giao thông đường bộ sử dung vốn
  Ngân sách . 16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG
  ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH HÀ
  TĨNH . 20

  2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Hà Tĩnh 20
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 20
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội . 23
  2.2. Công tác quản lý hoạt động của các dự án giao thông đường bộ trên địa
  bàn tỉnh Hà Tĩnh 30
  2.2.1. Chuẩn bi ̣ đầu tư xây dựng công trình . 30
  2.2.2. Thực hiê ̣n dự án đầu tư xây dựng công trình . 33
  2.2.3. Hợp đồng trong hoa ̣t đô ̣ng xây dựng . 46
  2.2.4. Điều kiê ̣n năng lực các đơn vi ̣ tham gia hoa ̣t đô ̣ng xây dựng 47
  2.3. Đánh giá hoạt động quản lý dự án giao thông đường bộ sử dụng nguồn
  vốn NSNN trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2010 – 2013 48
  2.3.1. Những kết quả cụ thể đạt được như sau: 48
  2.3.2. Môt số hạn chế và nguyên nhân . 51
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG NGUỒN
  VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH . 58
  3.1. Phương hướng phát triển trong lĩnh vực giao thông đường bộ của tỉnh
  Hà Tĩnh trong giai đoạn 2010 – 2020 58
  3.1.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội . 58
  3.1.2. Phát triển hệ thống giao thông đường bộ . 59
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án giao thông đường bộ
  sử dụng vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh . 59
  3.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng các dự án giao thông
  đường bộ . 59
  3.2.2. Tăng cường trách nhiệm pháp lý trong công tác lập quy hoạch 61
  3.2.3. Chủ trương đầu tư được phê duyệt cần dựa trên tiêu chí hiệu quả
  đạt được và phù hợp với quy hoạch chung 62 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư 62
  3.2.5. Chú trọng công tác bồi thương giải phóng mặt bằng và tái định cư
  64
  3.2.6. Chấn chỉnh công tác đấu thầu 65
  3.2.7. Quản lý thi công xây dựng công trình 66
  3.2.8. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư và cán bộ quản lý
  trong lĩnh vực quản lý các dự án giao thông đường bộ 70
  3.2.9. Nâng cao năng lực, trách nhiệm nghề nghiệp của các đơn vị tư vấn
  và đơn vị thi công. 70
  3.2.10. Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng 71
  3.2.11. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 75
  KẾT LUẬN . 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  Xem Thêm: Quản lý các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status