Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn thu tại Đài phát thanh truyền hình Phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn thu tại Đài phát thanh truyền hình Phú thọ

  MỤC LỤC

  Trang

  Danh mục các chữ viết tắt . i
  Danh mục các bảng ii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN THU Ở
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 7
  1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp có thu . 7
  1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp có thu 7
  1.1.2. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu 8
  1.1.3. Vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế quốc dân . 9
  1.2. Nguồn tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có thu 10
  1.2.1. Nội dung cơ bản về nguồn thu của đơn vị sự nghiệp có thu . 10
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến các nguồn thu ở các đơn vị sự
  nghiệp có thu 14
  1.2.3. Cách thức để phát triển nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp
  có thu là các Đài Phát thanh và Truyền hình 16
  1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn thu của các đài phát thanh truyền
  hình 18
  1.3.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn thu ở Đài Phát thanh và
  Truyền hình tỉnh Lào Cai 18
  1.3.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn thu ở Đài Phát thanh và
  Truyền hình tỉnh Thái Nguyên 19
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra với Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ 19
  Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN THU CỦA ĐÀI
  PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ THỌ 21
  2.1. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ - Cơ hội và tiềm năng phát triển 21 2.1.1. Đặc điểm và những hoạt của Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ 21
  2.1.2. Môi trường ảnh hưởng đến Đài Phát Thanh và Truyền hình
  Phú Thọ 26
  2.1.3. Mối quan hệ giữa lượng khán giả và nguồn thu của Đài
  Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ 29
  2.2. Công tác phát triển nguồn thu tại Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ - Thành công và hạn chế . 32
  2.2.1. Cơ sở và điều kiện phát triển nguồn thu ở Đài Phát thanh
  và Truyền hình Phú Thọ 32
  2.2.2. Thực trạng nguồn thu sự nghiệp của Đài Phát thanh và
  Truyền hình Phú Thọ 35
  2.3. Đánh giá chung về nguồn thu của Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ . 40
  2.3.1. Những kết quả đạt được 40
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 43
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế làm ảnh hưởng đến phát
  triển nguồn thu sự nghiệp tại Đài Phát thanh và Truyền
  hình Phú Thọ. 43
  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  NGUỒN THU TẠI ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH PHÚ
  THỌ . 47
  3.1. Phương hướng phát triển nguồn thu tại Đài Phát thanh và Truyền
  hình Phú Thọ . 47
  3.1.1. Những cơ hội và thách thức đến phát triển nguồn thu tại
  Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ . 47
  3.1.2. Về định hướng phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ 49
  3.2. Mục tiêu phát triển nguồn thu của Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ . 50 3.2.1. Mục tiêu chiến lược . 50
  3.2.2. Mục tiêu cụ thể 50
  3.3. Các giải pháp phát triển nguồn thu tại Đài Phát thanh và Truyền hình
  Phú Thọ . 51
  3.3.1. Nhóm giải pháp về nội dung chương trình . 51
  3.3.2. Nhóm các giải pháp về xây dựng cơ chế nguồn thu . 54
  3.3.3. Giải pháp về tăng lượng khán giả . 56
  3.3.4. Giải pháp về nhân lực . 58
  3.3.5. Giải pháp về công nghệ . 59
  3.3.6. Cần xây dựng được chiến lược chiến lược phát triển rõ
  ràng, cụ thể 60
  3.4. Xây dựng được lộ trình thực hiện phù hợp 61
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 66

  Xem Thêm: Phát triển nguồn thu tại Đài phát thanh truyền hình Phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn thu tại Đài phát thanh truyền hình Phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status