Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện Tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện Tỉnh Nghệ An

  v

  MỤC LỤC


  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: . 6
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 6
  THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH 6
  1. Những vấn đề chung về nguồn nhân lực ngành Bưu chính 6
  1.1. Bưu chính và vai trò của Bưu chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội 6
  1.2.Quan niệm về nguồn nhân lực và đặc điểm của nguồn nhân lực
  ngành Bưu chính 9
  1.3. Nội dung, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phát triển
  nguồn nhân lực ngành Bưu chính 21
  1.3.1. Nội dung phát triển nguồn nhân lực 21
  1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 26
  1.3.3. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực ngành Bưu chính . 29
  1.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của ngành Bưu chính
  Trung quốc và của Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế . 32
  1.4.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của ngành Bưu chính Nhật
  Bản 33
  1.4.2. Kinh nghiệm của Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế (VPS) . 36
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với bưu điện tỉnh Nghệ An . 38 vi
  CHƯƠNG 2: 40
  PHƯƠNG PHÁ P VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng 40
  2.2. Địa điểm nghiên cứu 43
  CHƯƠNG 3: 44
  THỰC TRẠNG PHÁ T TRIỂ N NGUỒN NHÂN LỰC . 44
  BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN . 44
  3.1. Khái quát sự phát triển của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và
  Bưu điện tỉnh Nghệ An . 44
  3.1.1. Khái quát về Tổng công ty Bưu chính Việt Nam . 44
  3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Bưu điện tỉnh Nghệ An . 46
  3.2. Hiện trạng phát triển nguồn nhân lực Bưu điện tỉnh Nghệ An . 51
  3.2.1. Công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực BĐT Nghệ An 51
  3.2.2. Phát triển số lượng và xây dựng nguồn nhân lực BĐT Nghệ An 55
  3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh Nghệ An . 62
  3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện
  Nghệ An. . 68
  3.3.1. Yếu tố về môi trường kinh tế, xã hội . 68
  3.3.2. Yếu tố thuộc về nội bộ 68
  3.4. Đánh giá tình hình phát triển nguồn nhân lực BĐT Nghệ An 69
  3.4.1. Những thành tựu . 69
  3.4.2. Những hạn chế . 73
  3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 75
  CHƯƠNG 4: 78
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 78
  PHÁ T TRIỂN NGUỒN NHÂ N LỰC BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN . 78
  4.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Bưu điện tỉnh Nghệ An . 78 vii
  4.1.1. Căn cứ xác định phương hướng . 78
  4.1.2. Phương hướng phát triển NNL BĐT Nghệ An . 86
  4.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực Bưu điện
  tỉnh Nghệ An . 90
  4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển NNL . 91
  4.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực . 94
  4.2.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng
  nguồn nhân lực . 98
  4.2.4. Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý, phù hợp với phát triển
  của Bưu điện tỉnh Nghệ An . 101
  4.2.5. Đảm bảo chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật
  chất, tinh thần; tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho
  người lao động . 102
  4.2.6. Đảm bảo an toàn lao động . 103
  4.2.7. Xây dựng văn hóa DN và môi trường làm việc thân thiện 104
  KẾT LUẬN 106
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty VPS 36
  Bảng 3.1: Kết quả sản xuất kinh doanh từ 2011-2013 . 49
  Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu phát triển mạng Bưu chính tại BĐT Nghệ An 53
  Bảng 3.3 : Tổng hợp số lượng cán bộ lã nh đạo phòng ban, đơn vị trực
  thuộc BĐT được bổ nhiệm giai đoạn 2011-2013 55
  Bảng 3.4 : Nhân lực BĐT Nghệ An giai đoạn 2011-2013 56
  Bảng 3.5: Số lượng lao động được BĐT Nghệ An 57
  tuyển dụng giai đoạn 2011-2013 57
  Bảng 3.6: Biến động số lượng lao động qua các năm . 58
  Bảng 3.7. NNL phân theo cơ cấu chức năng . 59
  Bảng 3.8: Cơ cấu LĐ theo giới tính, độ tuổi và thâm niên công tác 60
  Bảng 3.9: Trình độ đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ
  CBCNVC-LĐ BĐT Nghệ An giai đoạn 2011-2013 . 63
  Bảng 3.10: Đào tạo NNL giai đoạn 2011-2013 65
  Bảng 3.11: Kinh phí đào tạo của BĐT Nghệ An giai đoạn 2011-2013 . 68

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện Tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện Tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status